Авторизація

Щодо запровадження Молодіжних консультативно-дорадчих органів на місцевому та регіональному рівнях влади

Мінмолодьспорту розроблило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», яке було надано до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад на погодження відповідно до Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".


Проектом постанови пропонується затвердити  типові положення про молодіжні консультативно-дорадчі органи,  а саме: 


типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган при сільській, селищній, міській, районній у місті радах;


типове положенн про молодіжний консультативно-дорадчий орган при обласній державній адміністрації та обласній раді.


А також передбачається  рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування до 1 березня 2019 р. вирішити питання щодо утворення молодіжних консультативно-дорадчих органів та затвердження положень про зазначені органи з урахуванням типових положень, затверджених цією постановою.


Детальніше ознайомитися з проектом постанови можливо за посиланням.


За результатами опрацювання Ресурсним центром зі сталого місцевого розвитку, який створений при Асоціації, були сформовані наступні пропозиції до зазначеного проекту нормативно-правового акту.


Пропонуємо встановити вік який дає право громадянам України на участь у Молодіжних радах з 18 років. Виходячи з того, що стаття 70 Конституції України встановлює, що право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Тобто зазначеною статтею передбачено вік з якого громадяни України мають право приймати участь в управління державними та місцевими справами. У зв’язку з навединим пропонуємо виключити учнівське самоврядування з інститутів громадянського суспільства, які мають право формувати Молодіжні ради.


Пунктом 16 проекту Типового положення про Молодіжний консультативно-дорадчий орган регіонального рівня пропонується встановити, голова Молодіжної ради може бути включений до складу колегії обласної державної адміністрації, бути радником голови обласної ради. Зазначений пункт суперечить пункту 13 цього проекту, яким передбачено, що членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради зокрема у разі призначення члена на посаду в орані місцевого самоврядування. Тому пропонуємо виключити «бути радником голови обласної ради» або конкретизувати «бути радником голови обласної ради на громадських засадах».


До пунктів 18 проектів Типових положень про Молодіжні консультативно-дорадчі органи пропонується додати, що Положення про Молодіжну раду потребує погодження місцевою радою або обласною державною адміністрацією до їх затвердження на установчих зборах Молодіжної ради.


До пунктів 23 проектів Типових положень про Молодіжні консультативно-дорадчі органи пропонується додати, що окрім обговорення звіту про виконання плану роботи за минулий рік, звіт за результатами таких обговорень підлягає схваленню також, як і план на поточний рік.


Сформовані пропозиції були надані у висновку Асоціації розробнику проекту акту.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації