Авторизація

Щодо використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на здійснення заходів з обрізки зелених насаджень

Експертами Ресурсного центру підготовлено інформаційного листа щодо використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на здійснення заходів з обрізки зелених насаджень.


Законом України «Про охорону навколишнього природнього середовища» визначено, що завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.


Пунктом 47 розділу «Охорона і раціональне використання  природних рослинних ресурсів» Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами та доповненнями) передбачено проведення заходів з озеленення міст і сіл, які можуть бути профінансовані за рахунок коштів, які надходять до створених місцевими радами фондів охорони навколишнього природнього середовища.


Також, слід зазначити, що до заходів з озеленення населених місць відноситься комплекс робіт із створення і використання зелених насаджень в населених пунктах та система зелених насаджень населених пунктів (зокрема, відносяться заходи із проведення висадки зелених насаджень, таких як декоративні дерева та кущі). 


Щодо омолодження та обрізки зелених насаджень у населених пунктах, то такі заходи відносяться до заходів з догляду за насадженнями та благоустрою території.


Пунктом 1 статті 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з  інженерного захисту, розчищення,  осушення  та озеленення території, а також соціально-економічних,   організаційно-правових   та   екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального  використання, належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.


Також слід зазначити, що пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що виключно до повноважень сільських, селищних та міських рад належить встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.


З огляду на вищевказане, зазначаємо, що проведення заходів з благоустрою території є власними повноваженнями органів місцевого самоврядування. Відповідно до пункту 5 статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на виконання місцевих програм з благоустрою населених пунктів відносяться до видатків місцевих бюджетів, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів та фінансуються за рахунок надходжень до загального фонду відповідного місцевого бюджету.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації