Авторизація
постанова Кабінету Міністрів україни "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення"

(відповідно до статті 22 Закону керівники органів державної влади, органу місцевого самоврядування повинні інформувати Нацдержслужбу про звільнення з посади осіб, яких за рішенням суду притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції"

(центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше 15 лютого подають спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у свою чергу спеціально уповноважений орган оприлюднює звіт щороку не пізніше 15 квітня у друкованих ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті).

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"

(установлена процедура передачі особами, уповноваженими на виконання функцій державі, дарунків, отриманих ними як подарунків державі чи відповідній громаді або установі, організації. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, має його передати органові протягом місяця).

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента"

(декларації зберігаються у кадрових підрозділах  в особових справах. Згідно із статтею 12 Закону відомості, зазначені у декларації, зокрема, членів Уряду оприлюднюються протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади).

постанова Кабінету Міністрів України "Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

(бланк декларації, який складається з 10 сторінок, заповнюють і подають шляхом роздрукування або копіювання його на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону, включаючи примітку).

постанова Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції"

(затверджено Типове положення  про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, з 1 січня 2010 р. в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції)

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації