Авторизація

Донори

Програма розвитку ООН (ПРООН)

ПРООНє глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Ми співпрацюємо з 177 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв'язання глобальних та національних проблем в галузі людського розвитку. Покращуючи свої власні можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання співробітників ПРООН та широкого кола наших партнерів.

В Українітри головні сфери нашої діяльності в галузі розвитку зосереджуються на демократичному врядуванні та місцевому розвитку; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей розвитку тисячоліття; на енергетиці та навколишньому природному середовищі.

Сайт:http://www.undp.org.ua

Проекти: http://undp.org.ua/ua/projects-list-all   


Є
вропейський Союз

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.

Сайт:http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

Проекти: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_uk.htm

Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні"
http://www.surdp.eu

ПРОГРАМА U-LEAD

U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку

Програма, яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією

Партнер: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон)
За підтримки: Європейської Комісії, Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (Німеччина), Міністерства закордонних справ Данії, Міністерства закордонних справ Естонії, Міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства закордонних справ Швеції
Виконавці: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Шведське агентство з питань  міжнародного співробітництва і розвитку (Sida)

Мета:

U-LEAD підтримує створення прозорої і підзвітної багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян.

Це передбачає (1) посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, а також (2) вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України.

Ці ключові напрямки відображаються у двох програмних компонентах:

компонент 1, за реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та посилення спроможностей на вертикальному і горизонтальному рівнях на всій території України – від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів;

компонент 2, за реалізацію якого відповідає SIDA, передбачає створення ефективних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). При цьому основна увага приділяється щойно об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні. 


SDC
— Шведське агентство з питань розвитку і співробітництва

Співробітництво Швейцарії з країнами Східної Європи та колишнього Радянського Союзу підтримує перехід до верховенства права, демократії та соціальноорієтованої ринкової економіки шляхом обміну знаннями та надання допомоги у вирішенні проблем. Швейцарська агенція розвитку та співробітництва робить внесок у зміцнення демократичних інституцій, ефективного врядування та стабільних умов економіки в колишніх країнах соціалістичного табору. Серед основних видів діяльності:

 • підтримка соціальних, правових та економічних реформ,
 • професійна освіта для молоді та безробітних,
 • покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та водопостачання,
 • розвиток сільської місцевості.

Приблизно 53% ресурсів інвестовано в країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія та Косово). Близько 47% бюджету йде до проектів, які впроваджуються у колишніх радянських республіках (Південний Кавказ, Центральна Азія, Україна та Молдова).

Сайт: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office

Проекти: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office/Activities_of_Swiss_International_Cooperation

Швейцарсько-український Проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
http://despro.org.ua/


GIZ —
Німецьке товариство міжнародного співробітництва

Є федеральною установою, що підтримується і утримується Урядом Німеччини. Глобальною метою ГІЦ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається, в країнах з перехідною економікою, розвинених країнах. Мета організації в Україні - сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та проведення міжнародної освітньої роботи

Сторінка в інтернет: http://www.inwent.org.ua/

Проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості»
http://www.donezk.diplo.de/Vertretung/donezk/uk/05/Wirtschaftliche__Zusammenarbeit/GTZ.html

Проект «Підвищення якості муніципальних послуг в Україні»
http://www.gtz.de/de/dokumente/uk-giz-ukraine-2011.pdf

 

SIDA – Шведське агентство з питань міжнародної співробітництва і розвитку, є державною установою при Міністерстві закордонних справ. З Україною SIDA співпрацює з 1995 року. Серед проектів – підтримка вступу України до СТО, проекти в області розвитку ринкової економіки, декоративної культури, системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.

Сайт (англійською): http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Ukraine-/

 

РЄ — Рада Європи

Ціль: сприяти зростання єдності і якості життя в Європі

http://www.coe.kiev.ua/

Програма «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні»
http://coe.kiev.ua/projects/slgu.htm

«Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні»

http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html

 

CIDA — Канадське агенство міжнародного розвитку

Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що розвиваються у їх прагненні досягти сталого економічного та соціального розвитку у відповідності до їхніх потреб шляхом співпраці з ними у проведенні заходів, спрямованих на розвиток, надання гуманітарної допомоги і, таким чином, сприяння поширенню соціальної справедливості, міжнародної стабільності та довготривалих відносин на користь світової спільноти, що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за кордоном.

Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння успішній інтеграції України до світової ринкової економіки, а також надання допомоги в мирному розвитку демократичної системи врядування на основі верховенства права.

Проект «Регіональне врядування та розвиток»: http://www.rgd.org.ua/about/general_information/

Проект «МісцевийекономічнийрозвитокмістУкраїни» (2010-2014).
http://mled.org.ua/

 

USAID – Агентство США з міжнародного розвитку

Головна місія USAID в Україні полягає у наданні допомоги в процесі переходу країни додемократії та ринкової економіки. USAID також підтримує діяльність, спрямовану на зменшення негативних наслідків перехідного періоду для найвразливіших верств населення.

Сторінка в інтернеті: http://ukraine.usaid.gov/ua

Усі проекти: http://ukraine.usaid.gov/ua/programs

Програми та гранти Посольства США в Україні http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html

Грантові програми благодійного фонду “Творчий центр Каунтерпарт»  http://ccc-tck.org.ua/text/service/left_menu/grants/

Проект Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС) спрямований на створення сприятливого середовища для впровадження децентралізаційної реформи в Україні, зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократичних процесів розвитку територіальних громад та стабільності держави.

Донор

Агентство США з міжнародного розвитку USAID

Виконавець

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України (АМУ) за участі 24 регіональних відділень АМУ

Географія Проекту ПУЛЬС

ПУЛЬС працює у 24 областях України. Проект підтримує Офіси реформ в регіональних відділеннях АМУ, у складі чотирьох галузевих консультантів: з бюджетних питань, з юридичних питань, з питань комунікацій, з питань місцевого економічного розвитку .

Цілі:

 • удосконалення правового поля щодо проведення децентралізації в Україні;
 • забезпечення внеску органів місцевого самоврядування у формування та впровадження політики у сфері децентралізації;
 • збільшення ресурсів місцевого самоврядування та посилення здатності органів місцевого самоврядування ними ефективно розпоряджатись;
 • посилення спроможності та професійного рівня усіх долучених до реформи груп.

Компонент 1

Формування правового поля децентралізаційної реформи

Працюючи над формуванням законодавчої бази реформи, ПУЛЬС враховує потреби та залучає для роботи над законодавством посадових осіб органів місцевого самоврядування – практиків, які потім реалізовують законодавчі новації на практиці. Проект сформував галузеві пули експертів для законопроектної роботи, організовує навчання з розробки законодавства та адвокасі, впроваджує низку інструментів для законо- та нормопроектування (в тому числі інтерактивних) та майданчиків для фахового обговорення. ПУЛЬС активно використовує інструменти політичного діалогу посадових осіб органів місцевого самоврядування з центральними органами державної влади. Проект проводить практичні навчання із застосування законодавства, впроваджує курси дистанційного навчання, надає консультації, поширює методичні рекомендації із впровадження законодавства на практиці.

Компонент 2

Збільшення ресурсів місцевого самоврядування

ПУЛЬС працює над нарощуванням податкової бази місцевого самоврядування, підвищенням ефективності податків на власність, легалізацією доходів, зміцненням фінансової самостійності бюджетних установ. Проект створює умови для доступу до додаткових фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури територіальних громад – кредитних та грантових коштів. ПУЛЬС долучається до реформування фінансування делегованих повноважень – освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення -  шляхом запровадження системи соціальних стандартів та фінансових нормативів.

Компонент 3

Посилення спроможності учасників реформи 

Для ефективного впровадження реформи необхідне розуміння її суті та підтримки з боку різних учасників процесу – посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, фахових експертів, представників ЗМІ, громадськості. Проект ідентифікує цільові аудиторії реформи та працює з ними, навчаючи, інформуючи про хід та зміни, що відбуваються, створюючи умови для консультацій і діалогу. Проект запроваджує інформаційні канали для донесення бачення та ходу реформ, створює майданчики для регулярного спілкування органів державної влади і місцевого самоврядування зі ЗМІ та активною громадськістю. ПУЛЬС збирає і поширює успіхи децентралізаційної реформи та кращі практики місцевого самоврядування.

Програма UNITER

Програма UNITER, як основний проект АМР США з розвитку громадянського суспільства, розробляє механізми для підтримки обізнаності партнерських ОГС, АМР США, інших донорів, виконавців програми та зацікавлених представників влади щодо основних досягнень у сфері громадянського суспільства. Для цього Пакт проводить координаційні зустрічі, а також заохочуватиме інших донорів до місцевих механізмів та методів взаємодії з програмою UNITER.

Пріоритети:

 • Підтримка мереж та їх співпраці
 • Посилення реформ в Україні
 • Зміцнення співпраці між органами влади та громадянським суспільством через громадські ради на місцевому рівні
 • Створення “ринку послуг” для зміцнення організаційної спроможності ОГС
 • Стратегічна координація / Партнерство із зацікавленими сторонами

Більше інформації на сайті: http://uniter.org.ua/ua/special_initiatives.html

 

ІСАР “ЄДНАННЯ” - Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину “ЄДНАННЯ” – українська неприбуткова громадська організація, заснована у 1997 році та офіційно зареєстрована у 1999 році у відповідності до Конституції України та Закону України “Про об’єднання громадян”. Наш центр створений завдяки спільним зусиллям багатьох ентузіастів громадського руху і сама назва “ЄДНАННЯ” має глибокий символічний зміст – вона означає поєднання прагнень активістів та організацій громадянського суспільства (ОГС) у справі підтримки громадської ініціативи. ІСАР “ЄДНАННЯ” відкритий для співробітництва з усіма, хто в непрості часи сьогодення усвідомлює не тільки важливість персональної ініціативи кожної людини, а й могутність об’єднаних зусиль громади.

http://isar.net.ua/

 

Міжнародний фонд «Відродження»
Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Міжнародний фонд "Відродження" розподіляє гранти між організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні теми, організовує публікацію інформаційних матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.

Програми: http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32165&Itemid=17

Проекти: http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9000&Itemid=31

 

Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

http://municipal.gov.ua/articles/show/menu/66

 

Фонд “Східна Європа”

Місія Фонду Східна Європа - сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне майбутнє, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу. ФСЄ переконаний, що найбільш ефективно виконати свою місію він зможе:

 • сприяючи побудові стійких партнерств громади, влади та бізнесу
 • посилюючи потенціал місцевих організацій
 • підтримуючи створення та поширення інноваційних моделей розвитку та сприяючи налагодженню співпраці  серед своїх партнерів

Більше інформації на сайті: http://www.eef.org.ua/

Програми: http://www.eef.org.ua/index.php?page=catalog&id=11&lang=ua

 

Програма Посольства Королевства Нідерландів “МАТРА”

Пріоритети:

 • Права людини; меншини; надання інформації/розвиток медіа
 • Законодавство та верховенство права; ефективне врядування; громадський порядок; розробка політик; подолання корупції
 • Добробут
 • Захист довкілля та природи; біорізноманіття

Більше інформації на сайті: http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/matra/guidelines-2013/call-for-proposals-rule-of-law-good-governance.html
 

Фундація українсько-польської співпраці PAUCI

Пріоритети:

 • Реалізація програм на підтримку євроатлантичного курсу України
 • Реформування місцевого самоврядування/державної служби
 • Енергоефективність/енергозбереження
 • Запровадження міжнародних та, зокрема, європейських стандартів бізнесу
 • Запровадження міжнародних етичних стандартів у громадському житті
 • Активізація участі молоді у громадському житті країни

Більше інформації на сайті: http://www.pauci.org/ua

Програми: http://www.pauci.org/ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/


Офіс
Координатора проектів ОБСЄ

Програма «Демократизація та належне врядування в Україні»
http://www.osce.org/uk/ukraine/70234

 

 

Довідка про міжнародну технічну допомогу Україні За інформацією Департаменту координації міжнародних програм Мінекономрозвитку 

Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Українита пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Мінекономрозвитку презентує офіційний портал координації міжнародної допомоги Openaid.gov.ua Детальніше за посиланням.


Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації