Авторизація

Перед тим, як братися за впровадження будь-якого значного проекту, створена жителями ОГ повинна досягти певного рівня зрілості. Фактично, міжнародні організації і агентства розвитку виявляють зацікавленість у підтримці ОГ тільки після того, як вона продемонструвала відповідний рівень зрілості, і завдяки цьому може вважатися надійними партнером.  Для цього ОГ повинна здійснити наступні дії.

За 1-2 місяці ОГ має своїми силами виконати декілька невеликих соціальних/економічних/ екологічних заходів, використавши для цього доступні місцеві ресурси. Такі заходи поступово зроблять ОГ більш зрілою, про що свідчитимуть такі фактори:

 • Регулярне проведення зборів ОГ, в яких приймає участь принаймні 80% членів ОГ
 • Встановлення системи прийняття спільних рішень 
 • Фінансовий облік і звітність ведуться відповідно до встановлених правил та піддаються перевірці
 • Всі члени ОГ відповідально ставляться до своїх обов’язків
 • У своїй діяльності ОГ керується принципами рівності та включення усіх верств/прошарків населення
 • Організація збирає кошти, необхідні для власного розвитку, а її члени регулярно сплачують внески на підтримку організації.
 • ОГ зареєстрована при сільраді/міськраді (якщо це не ОСН)
 • Організація успішно виконала принаймні один проект власними силами
 • Управління інформацією здійснюється належним чином, як зазначено у розділі 8.5 Посібника з розвитку ОГ
 • Усі головні рішення приймаються загальними зборами, а щоденне управління діяльністю організації здійснює КО-ОГ.
 • Чітко виконується положення статуту, яким обмежено фінансову компетенцію правління щодо розміру витрат, пов’язаних із щоденним управлінням, а всі рішення за межами цього обмеження приймаються загальними зборами.
 • Усі рішення загальних зборів і засідань правління організації оформлюються відповідними протоколами
 • Члени ОГ  відповідально ставляться до виконання прийнятих ними рішень.
 • Правління ОГ діє в інтересах її членів та звітує перед ними про свою діяльність.
 • ОГ  дотримується принципів гендерної рівності.
 • Організація підтримує постійні зв’язки з органами місцевої влади та іншими організаціями для вивчення їх досвіду щодо партнерства та співпраці з ним для місцевого розвитку.
 • Принаймні раз було проведено само-оцінювання ОГ за участі рядових членів організації.

Приклад розрахунку індексу зрілості наведений в Посібнику для ОГ. КО-ОГ повинен використовувати цей додаток для регулярного проведення самооцінювання.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації