Авторизація
Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене
 • Сторінка:
 • 1
 • 2

ТЕМА: Щодо спеціальних дозволів на користування надрами

Щодо спеціальних дозволів на користування надрами 04 лип. 2016 21:19 #968

 • Evgen Skurativskiy
 • Evgen Skurativskiy аватар
 • Оффлайн
 • Новий учасник
 • Дописи: 1
 • Репутація: 0
Гірнича компанія Укргеопроект щодо правового поля користування надрами.

Загальні положення законодавства щодо користування надрами

Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.
Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.
Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26 червня 1991 р. № 1268-ХІІ, Кодексом України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов’язані з наданням, передаванням, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції» 14 вересня 1999 р. № 1039-XIV (далі — Закон «Про угоди про розподіл продукції).
Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 листопада 1994 р. № 827. Слід звернути увагу, що прісні підземні води та родовища торфу відносять до корисних копалин.
Надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення належить до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.
Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин належить до відання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад сільських, селищних, міських та районних рад на їх території.
Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Надра надаються у постійне або тимчасове користування. Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого терміну. Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
Надра надаються у користування для:
– геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
– видобування корисних копалин;
– будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
– створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
– виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;
– задоволення інших потреб.Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції — з дня, зазначеного в такій угоді.
Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Постановою Кабінету Міністрів України «Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин» від 15 липня 1997 р. № 742, Державною службою геології та надр України, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.
Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30 травня 2011 р. № 615.
Надання спеціальних дозволів на користування надрами, крім випадків користування надрами на умовах угод про розподіл продукції, укладених відповідно до Закону «Про угоди про розподіл продукції», здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли в наданні земельної ділянки немає потреби.
У разі виконання окремих видів робіт, пов’язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб’єкт, що отримав спеціальний дозвіл.
Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб’єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.
Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов’язків за угодою про розподіл продукції та з обов’язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону «Про угоди про розподіл продукції».
Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку.
Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім’я суб’єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на термін дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).
Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об’єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії.
Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне вугледобувне підприємство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» 12 квітня 2012 р. № 4650-VI, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному вугледобувному підприємству, на ім’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на термін дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону.Гірничі відводи

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, надаються Державною інспекцією України з питань праці, крім випадків, передбачених Кодексом України про надра.
Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами і підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Порядок надання гірничих відводів встановлено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» від 27 січня 1995 р. № 59.
Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.
Місцеві ради при наданні земельної ділянки для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у користування і надра. Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу.
Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гірничого відводу після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.
Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення здійснюється з метою уточнення їх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державною інспекцією України з питань праці. Видобуті під час дослідно-промислової розробки корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку.
Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого а централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу та використовувати надра для господарських і побутових потреб.
Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.Права і обов’язки користувачів надр

Користувачі надр мають право:
1) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції;
2) розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу;
3) здійснювати на умовах спеціального дозволу консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;
4) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами;
5) користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції.
Користувачі надр зобов’язані:
1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;
2) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр;
3) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;
4) приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.
Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції — з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою.
Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до цього спеціального дозволу та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов’язана з користуванням надрами в межах гірничого відводу, може здійснюватися тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий. Така згода або відмова в її наданні має бути надана протягом двадцяти календарних днів після отримання відповідного письмового запиту. У разі ненадання жодної відповіді протягом зазначеного часу така згода вважається наданою.
У разі отримання інвестором за угодою про розподіл продукції відмови від користувача надр у наданні згоди на проведення робіт у межах гірничого відводу, наданого такому користувачу надр для видобутку корисних копалин, крім гірничих відводів для видобутку кам’яного та бурого вугілля, антрациту та залізних металічних руд, незалежно від підстав для такої відмови, таку згоду може бути надано Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки, за умови, що одночасне користування надрами кількома надрокористувачами в межах одного гірничого відводу не створить загрози життю і здоров’ю людей і не завдасть шкоди надрам та/або промисловим об’єктам, розміщеним у межах зазначеного гірничого відводу.
Збитки, завдані порушенням прав користувачів надр, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до законодавчих актів України.
Право користування надрами припиняється у випадках передбачених Кодексом України про надра. Особливості і умови обмеження або припинення чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначаються Законом «Про угоди про розподіл продукції».
Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними порядку і умов користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ділянках місцевими радами або іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, передбаченому законодавством України.Плата за користування надрами

Користування надрами є платним. Плата за користування надрами справляється у вигляді:
1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
2) плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
Крім того, за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату справляється рентна плата. Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат встановлюються Податковим кодексом України. Слід зазначити, що плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону «Про угоди про розподіл продукції».
За видачу спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір. Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів державним дитячим спеціалізованим санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території.Документи, які повинні мати користувачі надр

На підприємствах, в установах та організаціях, які є суб’єктами господарської діяльності і використовують надра, повинні бути наступні документи:
1. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30 травня 2011 р. № 615);
2. Акт гірничого відводу (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» від 27 січня 1995 р. № 59);
3. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку — державний акт на право постійного користування або договір оренди земельної ділянки (Земельний кодекс України);
4. Документи, що підтверджують внесення плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Податковий кодекс України).
5. Документи, що підтверджують внесення плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (Податковий кодекс України);
6. Рентна плата за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату (Податковий кодекс України);
7. Документи, що підтверджують внесення плати за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції (Закон «Про угоди про розподіл продукції»).
www.geoproject.com.ua/
Долучення:
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Щодо спеціальних дозволів на користування надрами 20 лип. 2015 15:27 #852

 • Яна Брусенцова
 • Яна Брусенцова аватар
 • Оффлайн
 • Давно я тут
 • Дописи: 120
 • Подяка отримана: 76
 • Репутація: 3
Є все ж таки одне питання, яке вимагатиме вирішення в тому разі, якщо буде прийнятий проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)". Це часові межі, про які вже тут згадувалося.
Тобто, є вірогідність того, що якщо все ж таки сільські, селищні та міськи ради отримають додаткові повноваження (погодження клопотань про надання надр у користування), це значно збільшисть час для отримання спеціального дозволу на коритсування надрами.

Тому є сенс подумати над тим, щоб внести відповідні зміни до ч. 5 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Нагадаю: сьогодні ця норма передбачає, сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць. Отже, аби прискоряти в майбутньому процес розгляду питань щодо погодження клопотань про надання надр у користування, є раціональним доповнити цю норму.

А саме, передбачити, що сесія ради з питань погодження надання надр в користування, також має скликатися не рідше ніж один раз на місяць.
Останнє редагування: 20 лип. 2015 15:30 від Яна Брусенцова.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Ці користувачі сказали вам Дякую: Сергій, Иван Баранов

Щодо спеціальних дозволів на користування надрами 10 лип. 2015 23:57 #824

 • Иван Баранов
 • Иван Баранов аватар
 • Оффлайн
 • Іноді захожу
 • Дописи: 77
 • Подяка отримана: 113
 • Репутація: 51
Яна Брусенцова пише:
Іване, питання спірне. Дійсно може виникнути і така ситуація. Хоча з іншого боку необхідно враховувати, що найближче до населення все ж таки знаходяться органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські). Саме вони в першу чергу покликані захищати його інтереси. Тому цілком логічним є, якщо все ж таки ОМС мають права голосу у питаннях надання спеціальних дозволів на користування надрами.
А щоб не виникало ситуацій, про які Ви зазначаєте, можна встановити, як на мене, на законодавчому рівні, перелік підстав, наприклад, коли ОМС можуть відмовити у наданні такого погодження. Як гадаєте?

Цілком слушно запропоновано, тепер головне зважено підійти до підготовки таких підстав.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Ці користувачі сказали вам Дякую: Сергій

Щодо спеціальних дозволів на користування надрами 09 лип. 2015 09:44 #815

 • Яна Брусенцова
 • Яна Брусенцова аватар
 • Оффлайн
 • Давно я тут
 • Дописи: 120
 • Подяка отримана: 76
 • Репутація: 3
Іване, питання спірне. Дійсно може виникнути і така ситуація. Хоча з іншого боку необхідно враховувати, що найближче до населення все ж таки знаходяться органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські). Саме вони в першу чергу покликані захищати його інтереси. Тому цілком логічним є, якщо все ж таки ОМС мають права голосу у питаннях надання спеціальних дозволів на користування надрами.
А щоб не виникало ситуацій, про які Ви зазначаєте, можна встановити, як на мене, на законодавчому рівні, перелік підстав, наприклад, коли ОМС можуть відмовити у наданні такого погодження. Як гадаєте?
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Ці користувачі сказали вам Дякую: Сергій, Иван Баранов, Марта Акаян

Щодо спеціальних дозволів на користування надрами 08 лип. 2015 20:53 #812

 • Иван Баранов
 • Иван Баранов аватар
 • Оффлайн
 • Іноді захожу
 • Дописи: 77
 • Подяка отримана: 113
 • Репутація: 51
Яна Брусенцова пише:
Враховуючи попередній допис, постає запитання: передбачаючи додаткову ланку у процесі надання спеціального дозволу на користування надрами через введення етапу погодження такого надання сільськими, селищними, міськими радами, чи не викликає це невдоволення суб'єктів гірничої галузі? Адже введення додаткового "погоджувального" суб'єкта призведе до подовження строку отримання спеціального дозволу.

Крім цього, побоювання та виходячи з того, що це є ресурс загальнодерж. Чи не виникне загроза регіональному розвитку, коли перешкодою до надання стане лише відсутність погодження ОМС, при цьому упущена вигода від цього стосуватиметься держави у цілому?
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Ці користувачі сказали вам Дякую: Яна Брусенцова, Марта Акаян

Щодо спеціальних дозволів на користування надрами 08 лип. 2015 18:56 #808

 • Яна Брусенцова
 • Яна Брусенцова аватар
 • Оффлайн
 • Давно я тут
 • Дописи: 120
 • Подяка отримана: 76
 • Репутація: 3
Враховуючи попередній допис, постає запитання: передбачаючи додаткову ланку у процесі надання спеціального дозволу на користування надрами через введення етапу погодження такого надання сільськими, селищними, міськими радами, чи не викликає це невдоволення суб'єктів гірничої галузі? Адже введення додаткового "погоджувального" суб'єкта призведе до подовження строку отримання спеціального дозволу.
Останнє редагування: 08 лип. 2015 18:57 від Яна Брусенцова.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Ці користувачі сказали вам Дякую: Иван Баранов
 • Сторінка:
 • 1
 • 2

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації