Авторизація
Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Як впровадити громадський контроль за допомогою інспекторів контролю за санітарним станом та благоустроєм?

Як впровадити громадський контроль за допомогою інспекторів контролю за санітарним станом та благоустроєм? 16 жовт. 2019 11:59 #1071

  • Яна Брусенцова
  • Яна Брусенцова аватар
  • Оффлайн
  • Давно я тут
  • Дописи: 120
  • Подяка отримана: 76
  • Репутація: 3
Щодо Вашого запитання. Щоб втілити в життя ініціативу, необхідно скористатися положеннями Положення про громадьську раду, яке затверджене радою. На практиці за основу для розроблення Положення на локальному рівні використовують Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затверджене постановою КМУ від 03.11.2010 № 996. Якщо його проаналізувати, то можна побачити, що до основних завдань громадської ради віднесено:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;
сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;
проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої влади;
здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.

Ймовірно, схожі завдання містяться і в Положенні про громадську раду, затвердженому радою. З усіх перелічених завдань пропоную звернути увагу на останнє, в якому йдеться про здійснення підготовки пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів, яким можна скористатися, щоб сформувати групу інспекторів (експертів), яка буде працювати над розробкою пропозицій тощо.

Йдемо далі по Положенню. Ним передбачається, що громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу виконавчої влади пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
2) готує та подає органу виконавчої влади пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;
3) готує та подає органу виконавчої влади обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу;
4) проводить громадський моніторинг за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості органу виконавчої влади для оприлюднення на його офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом;
6) збирає, узагальнює та подає органу виконавчої влади пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Тут акцентую вашу увагу на пункті третьому, в якому передбачається, що громадська рада готує та подає органу виконавчої влади обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу. Це є зайвим підтвердженням того, що громадська рада може розробляти свої пропозиції, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері.

Ну і врешті-решт зауважу на п. 5 Типового положення про громадську раду, в якому перелічені права ради. В ньому зазначається, що рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від органу виконавчої влади проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;
6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу виконавчої влади та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади.

Одразу звертаю вашу увагу на підпункт 1 цього пункту, в якому прямо визначено, що громадська рада має право утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо). Відповідно до цього ппідпункту можна утворити експертну групу шляхом прийняття громадською радою відповідного рішення. Наступним рішення буде затвердження пропозицій, які подаються на розгляд відповідному органу місцевого самоврядування.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Як впровадити громадський контроль за допомогою інспекторів контролю за санітарним станом та благоустроєм? 07 жовт. 2019 16:59 #1064

Громадська рада при міській раді виявила ініціативу сформувати групу інспекторів для проведення громадського контролю за санітарним станом та благоустроєм.
Яким правовим механізмом має скористатися громада, щоб реалізувати цю ініціативу та забезпечити надання цим інспекторам права виконувати покладені на них функції?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації