Авторизація
Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Порядок проведення громадської експертизи

Порядок проведення громадської експертизи 16 жовт. 2019 12:52 #1072

 • Яна Брусенцова
 • Яна Брусенцова аватар
 • Оффлайн
 • Давно я тут
 • Дописи: 120
 • Подяка отримана: 76
 • Репутація: 3
Щоб відповісти на це запитання необхідно звернутися до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 05.11.2008 № 976. Саме цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню
інститутами громадянського суспільства та громадськими радами, утвореними відповідно до Типового положення про громадську раду
при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", громадської експертизи діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Нагадаю, що військово-цивільні адміністрації відповідно до Закону України від 03.02.2015 № 141-VIII"Про військово-цивільні адміністрації" це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення антитерористичної операції) або у складі Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема проведення антитерористичної операції.
Тобто положення Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади прямо орієнтовані на взаємодію іститутами громадянського суспільства та органів державної влади (в нашій ситуації - тимчасових державних в якості ВЦА).
Тепер більш детально щодо того як працює механізм громадської експертизи. Як було анонсовано, алгоритм її втілення міститься в Порядку, про який згадано вище. Отже, щоб експертизу було розпочато, необхідно на пешому етапі сформувати запит до ВЦА. Щодо цього в п. 3 Порядку зазначається, що орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:
його найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);
предмета і мети громадської експертизи;
переліку документів, необхідних для проведення громадської експертизи;
адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за наявності).
Громадська рада у письмовому запиті до органу виконавчої влади зазначає інформацію, передбачену абзацами третім - п’ятим
цього пункту, та подає копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення громадської експертизи.
В свою чергу, орган виконавчої влади після надходження від інституту громадянського суспільства, громадської ради письмового запиту
щодо проведення громадської експертизи:
1) видає протягом семи робочих днів наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, громадською радою, зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох робочих днів з моменту його видання;
2) утворює у разі потреби робочу групу із залученням представників інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює проведення громадської експертизи;
3) розміщує протягом семи робочих днів інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті;
4) подає інституту громадянського суспільства, громадській раді документи або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання документів може бути продовжено до 20 робочих днів.
Слід враховувати, що у проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції відповідного органу виконавчої влади або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає
вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку. В такому разі орган виконавчої влади протягом семи робочих днів після надходження
запиту повідомляє інституту громадянського суспільства, громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.
Зауважу, що день видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи є датою початку проведення громадської
експертизи.
Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи інститутом громадянського суспільства, громадською радою , подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням:
інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які
проводили експертизу;
обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації
владних повноважень;
пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади.
У разі утворення робочої групи в експертних пропозиціях зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої
групи.
Увага! Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу виконавчої влади та містити чіткі рекомендації і заходи з їх
впровадження.
У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення
громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.
А тепер щодо того, чи може ініціатором бути засіб масової інформації. З цього приводу в Порядку зазначається, що під іститутами громадянського суспільства слід розуміти громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх
об’єднання, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та
інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.
Як бачите, засоби масової інформації є в цьому переліку, отже, відповідь - так.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Порядок проведення громадської експертизи 27 вер. 2019 16:44 #1056

 • Віталій
 • Віталій аватар
 • Оффлайн
 • Новий учасник
 • Дописи: 3
 • Репутація: 0
Місцеве видання "Донбасс информ" має намір звернутися до ВЦА з ініціативою провести громадську експертизу. Яка процедура проведення такої експертизи та чи може бути її ініціатором засіб масової інформації?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації