Авторизація
Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Питання державного фінансового аудиту місцевих бюджетів

Питання державного фінансового аудиту місцевих бюджетів 09 жовт. 2019 12:55 #1068

Аудит виконання місцевих бюджетів є важливою формою державного фінансового контролю, яка забезпечує своєчасне і точне визначення ефективності та раціональності використання ресурсів місцевих бюджетів, спрямованих на реалізацію місцевих програм та проектів, встановлює причини, які цьому перешкоджають, тощо.
Здійснення державного фінансового аудиту місцевих бюджетів пов'язане з потребою контролювання результатів виконання бюджетів шляхом:
 проведення оцінки формування рівня виконання місцевого бюджету,
 установлення причин, що негативно впливають на виконання місцевого бюджету,
 визначення шляхів удосконалення управління місцевими коштами, майном та іншими активами, зокрема щодо можливості збільшення доходів місцевого бюджету.
Основні завдання державного фінансового аудиту місцевих бюджетів:
1) проведення аналізу та перевірки:
 обґрунтованості планування надходжень та витрат місцевих бюджетів;
 стану виконання місцевих бюджетів, зокрема, шляхом проведення оцінки законності та ефективності управління бюджетними коштами, досягнення їх економії і цільового використання під час виконання місцевих бюджетів;
 законності, ефективності і результативності діяльності об’єктів аудиту на всіх стадіях бюджетного процесу, зокрема їх управлінських рішень;
 стану міжбюджетних відносин;
 правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та бюджетної звітності;
 функціонування системи внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;
2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому
Проблемою аудиту можуть бути питання:
- Чи існують резерви збільшення ресурсної бази бюджету для подальшого їх спрямування на задоволення потреб територіальної громади?
- Чому не виконано заплановані завдання по доходній частині бюджету?
- Чому при виконанні запланованих обсягів доходів місцевого бюджету не виконано заплановані видатки?
На підставі зібраної інформації визначаються ризикові напрями у формуванні та виконанні досліджуваного бюджету (в залежності від джерел доходів, напрямів використання бюджетних коштів, державного та комунального майна тощо), на підставі чого формулюються можливі (вірогідні) причини прорахунків у формуванні ресурсної бази самоврядної території та/або її неефективного використання, тобто гіпотези аудиту.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації