Авторизація
Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Зміни до типових документів щодо планування та виконання місцевих бюджетів

Зміни до типових документів щодо планування та виконання місцевих бюджетів 08 жовт. 2019 20:20 #1067

Які зміни до типових документів щодо планування і виконання місцевих бюджетів було внесено у 2019 році?
Наказом МФУ «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 07.08.2019 р. № 336 було внесено зміни до типових форм документів щодо складання і виконання місцевих бюджетів: бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та рішення про місцевий бюджет. Зміни у цілому незначні та спрямовані на приведення цих форм у відповідність до оновленого бюджетного законодавства.
З 01.01.2019 р. нова ч. 4 ст. 76 БКУ передбачає, що в рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.
Наказом відповідним чином підкориговано і типові форми документів щодо складання і виконання місцевих бюджетів.
Розпорядники коштів місцевих бюджетів готують бюджетні запити за типовими формами бюджетних запитів, затвердженими наказом № 648
До них внесено такі зміни:
1) виключено типові форми: Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки загальний (Форма 20__-4), Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-5) та Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки додатковий (Форма 20__-6), затверджені наказом № 861
Ці форми використовувались для місцевих бюджетів, при формуванні яких не застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі (далі — ПЦМ). Але, оскільки з 01.01.2019 р. на підставі Закону № 2233 всі без винятку місцеві бюджети перейшли на ПЦМ підстав для застосування цих форм немає.
2) внесено зміни до типової форми Бюджетного запиту на 20__ — 20__ роки загального (Форма 20__-1), затвердженої наказом № 648. Зокрема, відтепер поряд з кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПКВКМБ) у ній необхідно зазначати код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.
Також форму доповнено новим розділом 3 «Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення». Він передбачає внесення прогнозованих показників із застосуванням середньострокового планування.
3) на виконання ч. 4 ст. 76 БКУ (див. вище) внесено зміни до таких типових форм: Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2) та Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки додатковий (Форма 20__-3), затверджених наказом № 648. Так, у п п. 1–3 таких форм слід зазначати: коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди ТПКВКМБ та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.
Зміни набирають чинності з моменту офіційного оприлюднення наказу.
Типова форма рішення про місцевий бюджет затверджена наказом № 668 теж зазнала змін.
Новим п.п. 2 п. 11 Типової форми № 668 передбачено, що місцеві гарантії можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.
По тексту Типової форми № 668 також додано обласні ради.
З 01.01.2020 р. відповідно до наказу №336, Типова форма № 668 теж зазнає змін. Так, у назві рішення про місцевий бюджет та в додатках до нього слід буде вказувати код бюджету.
П. 1.10 Правил № 836 містить перелік випадків, коли вносяться зміни до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм. Наказом №336 уточнено один з них.
Так, зазначається, що зміни до паспортів вносять у разі внесення змін до спецфонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів (раніше — нових завдань бюджетної програми). Відповідні зміни внесено до абз. 9 п. 1.10 Правил № 836. Запрацюють вони з дня набрання чинності наказом, що коментується.
Протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет затверджуються паспорти цих бюджетних програм відповідно до Правил № 836 (ч. 8 ст. 20 БКУ). На виконання ч. 4 ст. 76 БКУ (див. вище) наказом, що коментується, внесено зміни до Правил № 836.
Так, з 01.01.2020 р. буде викладено в новій редакції п. 2.1 Правил № 836. А саме, уточнюється інформація, яку треба наводити в п. 1–4 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
Оновлений п. 2.1. Порядку № 836, який запрацює з 01.01.2020 р сформульовано таким чином:
«2.1. У пунктах 1–4 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі — форма паспорта) визначаються відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим–шостим пункту 1.3 розділу I цих Правил».
Відповідно, наказом №336 з 01.01.2020 р. буде підкориговано і форму паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, наведену в додатку до Порядку № 836, в частині цих пунктів.
Більше наказом №336 змін у 2020 році не передбачається. Разом з тим, з 01.01.2020 р. запрацюють зміни, внесені наказом № 1209 до розд. ІІІ Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми Правил № 836. Так, вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми будуть дещо уточнені та деталізовані. Відповідно, зміниться і форма Звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, наведена в додатку до Правил № 836.
З 2020 року в п. 1–4 форми паспорта бюджетної програми треба буде вказувати нову інформацію.
Відповідно до наказу №336, таку ж саме інформацію слід буде зазначати з 01.01.2021 р. у Звіті про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. Відповідні зміни вносяться до п. 3.1 розд. ІІІ Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми Правил № 836, який подано у такій редакції:
«3.1. У пунктах 1–3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі — форма звіту) наводяться відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету».
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації