Авторизація
Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Програмно-цільовий метод бюджетування

Програмно-цільовий метод бюджетування 20 квіт. 2019 21:10 #1011

Терміни подання звітності про узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів[/i]
У Методиці порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів (лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486) зазначено, що головні розпорядники бюджетних коштів протягом 10 днів після складання звіту про виконання паспорту бюджетних програм подають місцевому фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за встановленою формою (на електронних та паперових носіях).
Однак, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р. № 472, цей термін було змінено. Згідно з зазначеним наказом, головні розпорядники подають місцевому фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми.
Останнє редагування: 24 квіт. 2019 14:23 від Сергій.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Програмно-цільовий метод бюджетування 20 квіт. 2019 21:08 #1010

Особливості проведення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми, якщо вона реалізовувалася лише один рік або у разі відсутності однієї з груп показників.
Порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм здійснюється відповідно до Методики, яка наведена у листі Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486.
Для проведення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм використовується інформація, яка міститься у:
• звіті про виконання паспорта бюджетної програми за звітний період
• звіті про виконання паспорта бюджетної програми за попередній період
Для розрахунків використовуються лише показники ефективності та якості.
Алгоритм розрахунку загальної ефективності бюджетної програми відповідно до Методики та приклад розрахунку наведені у долучених файлах.
Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись.
Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для середніх індексів виконання показників ефективності та показників якості) або на 25 балів (для індексу порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів).
Слід враховувати, що якщо при розрахунках фактичні значення показника значно перевищують запланований показник (більше ніж на 30%), то такий коефіцієнт враховується лише за умови детального аналізу та обґрунтування того, що зазначене зростання відбулось не через заниження планового показника. В іншому випадку такий показник не береться до уваги при розрахунках.
Долучення:
Останнє редагування: 25 квіт. 2019 10:20 від Технічна підтримка.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Програмно-цільовий метод бюджетування 18 квіт. 2019 22:26 #1002

 • Віктор Венцель
 • Віктор Венцель аватар
 • Оффлайн
 • Новий учасник
 • Дописи: 16
 • Подяка отримана: 3
 • Репутація: 1
У паспортах бюджетних програм необхідним є визначення завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів. У чому проявляється різниця між завданнями і напрямами бюджетної програми?


Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами). Відповідно до зазначених Правил завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми. Щодо напрямів використання бюджетних коштів, то до них віднесено дії (заходи), пов’язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг, які спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.
Також Правилами визначено, що окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондами державного бюджету визначаються: виконання завдань (проектів) з інформатизації; погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Тобто, нормативними актами визначаються загальні вимоги до складання паспортів бюджетних програм, в межах яких головні розпорядники бюджетних коштів повинні здійснювати їх підготовку.
У даному контексті при визначенні напрямів використання бюджетних коштів можна рекомендувати їх узагальнення чи групування за певними спорідненими видами робіт чи послуг. Наприклад, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» завдання бюджетної програми можна сформулювати як «Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами», а напрями використання бюджетних коштів визначити як: «Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл», «Проведення навчально-тренувальних зборів», «Проведення поточного ремонту», «Придбання спортивного інвентаря».
За кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1917461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» завдання бюджетної програми можна сформулювати як «Забезпечення утримання, будівництво та реконструкція автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури», а напрями використання бюджетних коштів визначити як: «Поточний ремонт доріг та об’єктів дорожньої інфраструктури», «Утримання доріг та об’єктів дорожньої інфраструктури», «Капітальний ремонт дорожнього покриття та об’єктів дорожньої інфраструктури».
Останнє редагування: 19 квіт. 2019 07:06 від Віктор Венцель.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Програмно-цільовий метод бюджетування 18 квіт. 2019 22:18 #1001

 • Віктор Венцель
 • Віктор Венцель аватар
 • Оффлайн
 • Новий учасник
 • Дописи: 16
 • Подяка отримана: 3
 • Репутація: 1
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі:

- спрямований на досягнення конкретного результату, відмінного від того, що вже існує, або такого, який сприяє поліпшенню, розвитку й підвищенню ефективності процесу чи кінцевого продукту або послуги
- акцент переноситься з потреби в коштах, необхідних для виконання державою своїх функцій, на те, які результати очікуються від використання коштів бюджету, тобто на забезпеченні ефективності використання бюджетних коштів (тобто від економічної категорії, наприклад, – заробітна плата до цілей, на які розпорядники запитують фінансування)
- упровадження цього методу змінює характер обговорення бюджетної політики: увага переноситься з контролю за виконанням зобов’язань – на забезпечення ефективності. При розробці бюджетної політики в першу чергу враховується фактор: що одержить суспільство за ті гроші, що воно витрачає?


Складові програмно-цільового методу:

Бюджетна програма – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник коштів відповідно до покладених на нього функцій
Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету – це документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики БП відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет
Результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка й аналіз ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми (підпрограми), для досягнення мети бюджетної програми (підпрограми) та реалізації її завдань
Результативні показники поділяються на такі групи:
- показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної програми
- показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної програми
- показники ефективності – визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту)
- показники якості – відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
Останнє редагування: 27 черв. 2019 22:06 від Віктор Венцель.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації