Авторизація
Леся Федченко

Леся Федченко

0
Вподобань · 1,197 переглядів
Зареєстрований з Середа, 20 травня 2015, 11:39 Останній вхід 7 років тому
Тип профілю Експерт
 
Інформація відсутня
Про мене
Друзі
Groups

Комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект, який дозволить провести вибори у новостворених громадах. За словами экс-голови правління Комитету виборців України Олександра Черненка, законопроектом № 3008 передбачено, що рішення про створення нових громад буде прийматися Кабінетом Міністрів, а перші вибори там призначатиме Центральна виборча комісія, в тому числі в Донецькій і Луганській областях. Згідно з чинним законом про об'єднання громад, рішення про утворення об'єднаної громади та проведення там перших виборів приймають обласні ради. Але облради часто саботували рішення про утворення. Через це громади, що пройшли всі необхідні процедури, не були утворені, отже, 25 жовтня вибори там не відбудуться. Також неврегульованою лишається ситуація у Донецькій та Луганській областях, де функції облрад виконують військово-цивільні адміністрації, які не мають аналогічних повноважень.
Щоб у нових громадах вибори 25 жовтня відбулися, зміни до законодавства потрібно ухвалити до початку передвиборчої кампанії, тобто до 5 вересня, говорить Олександр Черненко.
Експерт прогнозує, що завтра законопроект буде внесено до сесійної зали, але його можуть не ухвалити через політичні протистояння.
Посилання на новину: decentralization.gov.ua/news/item/id/510

Детальніше...

...у продовження допису щодо законопроекту № 2373а...

Планується внести зміни і до ст. 10 Закону, а саме ч. 1 після слів "згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади" доповнити словами "у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним Перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.".
Це означає, що державну фінансову підтримку у вигляді субвенцій на формування інфраструктури отримають об'єднані громади, межі яких повністю відповідатимуть межам, визначеним Перспективним планом формування територій громад.

Також планується змінити строк внесення Радою міністрів АР Крим, відповідною ОДА пропозицій до КМУ щодо надання фінансової підтримки об'єднаній громаді.
Нагадаю, що наразі чинна редакція ч. 2 ст. 10 передбачає, що ці пропозиції вносяться не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду.
Змінами ж пропонується збільшити цей строк на місяць, тобто не пізніше 15 серпня.

Детальніше...

...у продовження допису щодо законопроекту № 2373а...

У разі ухвалення законопроекту зміни можуть торкнутися і ст. 8 Закону. Зверну увагу на самі значущі з них.

1. Пропонується доповнити її новими частинами 1 та 2.
Так, згідно із запропнованим текстом ч. 1 ст. 8 КМУ звертається до ЦВК щодо проведення перших місцевих виборів об’єднаної територіальної громади відповідно до закону.
А відповідно до ч. 2 - у разі відповідності меж об’єднаної територіальної громади межам, визначеним відповідним Перспективним планом формування територій громад, до такої об’єднаної територіальної громади застосовуються положення бюджетного законодавства та законодавства про вибори як до об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.


2. Частину 7 зазначеної статті, яка встановлює заборону до формування органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади розпоряджатися об'єктами комунальної власності територіальних грмоад, що об'єдналися, пропонується вважати ч. 8, та внесено до неї зміни.
Так, відповідно до запропонованих змін ця заборона діятиме у період з дня набрання чинності рішень сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі.

Детальніше...

...у продовження допису щодо законопроекту № 2373а...

Останньою зміною до ст. 7 Закону є вилучення з ч. 9 останнього речення, згідно з яким у разі зміни меж районів питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою АР Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.

Це означає, що у разі ухвалення даної зміни взагалі не буде встановлено строку, протягом якого має розглядатися питання про утворення об'єднаної територіальної громади у разі зміни меж районів.

Детальніше...

...у продовження допису щодо законопроекту № 2373а...

Наступну зміну пропонується внести до ст. 7 Закону, яка наразі регламентує вимоги до проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних грома.

По-перше, планується змінити назву самої ст. 7: зараз вона має назву "Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад", а у разі ухвалення цієї зміни буде називатися "Підготовка рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад".
Ця зміна є доречною, адже під юрисдикцією даної статті, окрім вимог до проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад містяться і норми щодо громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень, і подання їх для надання відповідного висновку, і порядок прийняття місцевими радами самих рішень про добровільне об'єднання, і ще низка пов'язаних із процесом об'єднання питань.
Тому запопонована назва буде більш повно відображати коло питань, що регулюються цією статтею.

По-друге, і це вже дуже суттєва зміна - у ч. 7 цієї статті пропонується змінити орган, до якого звертається з поданням сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об'єднання територіальних громад.
Так, пропонується змінити Верховну Раду АР Крим та обласні ради на Раду міністрів АР Крим та обласні державні адміністрації.

По-третеє, пропонується викласти уновій редакції ч. 8 ст. 7 Закону, яка наразі визначає порядок розгляду подання про утворення об'єднаної територіальної громади та прийняття відповідного рішення.
Так, новою редакцією ч. 8 визначається, що Рада міністрів АР Крим, обласна державна адміністрація протягом 5 робочих днів з дня отримання рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад перевіряє відповідність фактично прийнятих рішень висновку, передбаченому ч. 4 цієї статті та підтверджує його, а у разі зміни суттєвих умов об’єднання готує новий висновок відповідності цих рішень Конституції, законам України, і направляє його в КМУ з метою ініціювання проведення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Тобто, у разі ухвалення цієї зміни перші вибори у об'єднаних територіальних громадах будуть призначатися ЦВК за поданням КМУ.
У Пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що це має на меті узгодити положення Закону із законодавством про вибори та вилучити в ОМС обласного рівня повноваження щодо об’єднання територіальних громад базового рівня.

Детальніше...

У Верховній Раді України знаходиться законопроект № 2373а від 15.07.2015 р. "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (щодо узгодження процедур добровільного об’єднання територіальних громад та проведення чергових місцевих виборів)"

Законопроектом передбачається внести низку змін до Закону України "Про добровільне об’єднання громад".

Зокрема, передбачається доповнити ч. 3 ст. 6 Закону новим абзацом, що містить принципово нову норму, якої у Законі не існувало. Так, згідно нового абзацу спільна робоча група, за згодою сільських, селищних, міських голів територіальних громад, рішення про надання згоди на добровільне об’єднання яких прийнято, може бути утворена сільським, селищним, міським головою населеного пункту тієї територіальної громади, до території якої належить адміністративний центр майбутньої об’єднаної громади.

Нагадаю, що наразі чинна редакція ч. 3 ст. 6 Закону передбачає утворення спільної робочої групи лише сільським, селищним, міським головою-ініціатором об'єднання.

Запропонована зміна є позитивною, адже цілком доцільно надати право створення спільної робочої групи також і сільському, селищному, міському голові населеного пункту територіальної громади, до території якої належить адіміністративний центр майбутньої об'єднаної громади.

У разі ухвалення цієї зміни абз. 2 та 3 будуть вважатися відповідно абз. 3 та 4.

Детальніше...

Щодо Плану організаційних заходів, який має бути додатком до проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

У цьому Плані доцільно зазначити наступні заходи щодо добровільного об'єднання територіальних громад:
- подання до ОДА рішень про схваленння всіма місцевими радами проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України (ч. 3 ст. 7 Закону передбачено 5-денний строк для здійснення цієї дії);
- прийняття всіма місцевими радами, що об'єднуються, рішень про добровільне об'єднання територіальних громад (у разі надання ОДА позитивного висновку);
- звернення сільського, селищного, міського голови територіальної громади, в якій ініційоване питання об'єднання, з поданням до обласної ради про утворення об'єднаної територіальної громади (Законом строк такого звернення не передбачено, тобто у Плані можна встановити строк на свій розсуд - жодного порушення у цьому не буде);
- обговорення та погодження розподілу бюджету об'єднаної територіальної громади між громадами, що увійшли до неї (необов'язковий пункт Плану, але більшість громад все ж включають його до Плану аби кожна громада мала певні "гарантії" життя після об'єднання;
- розробка приблизного проекту Стратегічного плану розвитку об'єднаної територіальної громади (також - необов'язковий пункт Плану, при його включенні доречно було б додатково його обговорити з мешканцями об'єднаної громади, так само - на ваш розсуд);
- розробка приблизної структури органів об'єднаної територіальної громади з фінансовим обгрунтуванням;
- розробка проекту Статуту об'єднаної територіальної громади (також доречно обговорити з мешканцями громади).


Детальніше...

Далі, у разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України - ОДА протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту готує висновок і затверджує його розпорядженням голови ОДА (ч. 4 ст. 7 Закону).

У разі встановлення невідповідності проекту рішення Конституції та законам України – ОДА повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.

Детальніше...

Зразок супровідного листа:

Голові ______________________
обласної державної адміністрації
____________________________

Про подання схваленого проекту рішення
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Шановний _________________________ !

На підставі частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» _____________ (міська, селищна, сільська) рада _____________ району ___________________ області подає для надання висновку щодо відповідності Конституції та законам України схвалені проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Додатки:
1. Проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (на 1 арк.).
2. Рішення _____________ (міської, селищної, сільської) ради про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (перераховуємо рішення всіх рад про схвалення проекту, якщо є додатки – вказуємо їх, дати та номери рішень, загальна кількість аркушів).

________________ (міський, селищний, сільський) голова __________ (П.І.Б)

Детальніше...

На що слід звернути увагу на цьому етапі добровільного об’єднання територіальних громад:

1) Законом не передбачено, яка саме рада з тих, що виявили бажання об’єднатися, подає до ОДА схвалені проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Законом встановлено лише строк для здійснення цієї дії – 5 днів (якщо не вказується яких саме днів – рахуємо календарні), тому доцільно у рішеннях про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад визначити конкретну особу (бажано – міського, селищного, сільського голову ради-ініціатора об’єднання), якій доручити у 5-денний строк подати увесь пакет документів до ОДА для надання висновку;

2) Пакет документів, який подається до обласної державної адміністрації має включати:
- супровідний лист від ради-ініціатора за підписом відповідного міського, селищного, сільського голови;
- рішення всіх рад, які виявили бажання об’єднатися, про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад з усіма додатками.

Детальніше...

Зразок рішення «Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:

_______________(міська, селищна, сільська) рада
_________ району ______________ області

РІШЕННЯ
_____ сесії ______ скликання

від ____ ________ 20 ____ р. № ______

Про схвалення проекту рішення
«Про добровільне об’єднання
територіальних громад»

Керуючись статтями 4, 5, 6, 7 Закону України від 05.02.2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статтею 59 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі розпорядження _________________ (міського, селищного, сільського) голови від ___ _________ 20___ року № _____ «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад», протоколів проведення громадських обговорень (перерахувати номери та дати протоколів проведення громадських обговорень), розглянувши проект рішення _____________ (міської, селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, _____________________ (міська, селищна, сільська) рада

вирішила:

1. Схвалити проект рішення ________________ (міської, селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (додаток 1 до цього рішення).
2. Доручити ___________ (міському, селищному, сільському) голові (П.І.Б.) у 5– денний строк подати проект рішення ______________ (міської, селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до ____________ обласної державної адміністрації для надання висновку щодо його відповідності Конституції та законам України.

____________ (міський, селищний, сільський) голова _______ _________ (П.І.Б.)

Детальніше...

Зразок проекту рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:

ПРОЕКТ
_______________(міська, селищна, сільська) рада
_________ району ______________ області

РІШЕННЯ
_____ сесії ______ скликання

від ____ ________ 20 ____ р. № ______

Про добровільне об’єднання
територіальних громад

Керуючись статтями 2, 4, 6, 7 Закону України від 05.02.2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статтями 6 та 59 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі розпорядження _________________ (міського, селищного, сільського) голови від ___ _________ 20___ року № _____ «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад», протоколів проведення громадських обговорень (перерахувати номери та дати протоколів проведення громадських обговорень) та враховуючи висновок ______________ обласної державної адміністрації про відповідність проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, ______________ (міська, селищна, сільська) рада

вирішила:

1. Здійснити добровільне об’єднання територіальних громад сіл _________________, селищ _____________, міста ____________ _________________ району __________________ області ______________ (тут у дужках - перерахувати сільські, селищні, міські ради, які увійшли до об’єднаної громади) в _______________________ (міську, селищну, сільську) об’єднану територіальну громаду ________________ району ________________області.
2. Адміністративним центром __________________ (міської, селищної, сільської) об’єднаної територіальної громади _______________ району ______________ області визначити (місто, селище, село) ____________ _____________ району _____________ області.
3. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додаток 1 до рішення).

____________ (міський, селищний, сільський) голова _______ _________ (П.І.Б.)

Детальніше...

На етапі схвалення сільськими, селищними, міськими радами проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у місцевих рад наразі виникає безліч запитань.
Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні, зокрема, містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Слід звернути увагу, що перелік, визначений ч. 1 ст. 7 Закону, не є вичерпним – тобто, ці 3 складові проекту рішення мають бути обов’язково (без їх наявності проект рішення не буде відповідати вимогам ч. 1 ст. 7 Закону), але проект рішення може містити у собі й інші складові (у разі потреби).
Проте, не варто нагромаджувати сам текст проекту рішення другорядними нормами (тобто тими, які не є обов’язковими атрибутами проекту рішення у контексті ст. 7 Закону). Доречно буде всі ці норми викласти у додатках до проекту рішення.

Попередньо, тобто перед поданням проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад до обласної державної адміністрації для надання висновку щодо його відповідності Конституції та законам України, усі сільські, селищні, міські ради, які за результатами громадського обговорення виявили бажання об’єднатися - мають схвалити цей проект рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад на своїх сесіях шляхом прийняття рішення «Про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад».

Детальніше...

10 серпня проекти Перспективних планів формування територій громад Донецької, Житомирської, Миколаївської, Рівненської, Хмельницької та Чернігівської областей схвалені на засіданні Урядового комітету з питань регіонального розвитку. Схвалені перспективні плани будуть направлені на затвердження Кабінету Міністрів України.

decentralization.gov.ua/news/item/id/455

Детальніше...

Сьогодні, 06.08., Президент підписав Закон "Про місцеві вибори", новину вже підтвердили в Адміністрації Президента та на сайті Верховної Ради. Чекаємо на текст Закону.

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55377

Детальніше...

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації