Авторизація

Новини

Міністерство культури та інформаційної політики України розробило  проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг», який підготовлено на виконання Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами.

Проєктом акта передбачається введення у правове поле понять «культурна послуга», «мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами», «центр культурних послуг», запроваджується механізм моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури, переглянуто пріоритети державної культурної політики, визначено повноваження органів державної влади, спрямовані на впровадження реформи забезпечення громадян культурними послугами, зокрема щодо прийняття необхідних для реалізації реформи підзаконних актів.

Також проєкт визначає мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами, що включають:

перелік, зміст та обсяг культурних послуг, що надаються населенню на базовому рівні адміністративнотериторіального устрою України (базовий набір культурних послуг); вимоги до ресурсного забезпечення базового набору культурних послуг;

показники та критерії оцінки якості надання культурних послуг.

Проєктом Закону передбачаєтья ствоення нової інституції у сфері культурних послуг.

З метою створення умов для забезпечення населення культурними послугами, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів культури базової мережі місцевого рівня, їх модернізації за рішенням ради відповідної територіальної громади або спільного рішення рад суміжних територіальних громад може бути створений центр культурних послуг/центр творчості. Цей центр передбачається, як перспективний інструмент для формування єдності в громаді – можливості в одному місці зібрати дорослих, дітей, молодь і людей старшого покоління, аби всі охочі могли навчатися новому і спілкуватися.

З зазначеного вбачається, що процедура прийняття спільних рішень територільних громад має відбуватися в рамках співробітництва територіальних громад, а також  з метою забезпечення безперервності у наданні культурних послуг населенню та на період становлення нової системи адміністративно-територіального устрою можливо потребує передбачення можливість надання культурних послуг за адміністративним договором між радою громади та районною радою або обласною радою з передбаченням компенсації їх надання.

Детальніше ознайомитися з проєктом Закону, за посиланням.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації