Авторизація

Новини

На розгляд Верховної Ради України подані проєкти Законів:

  • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України (реєстр. № 3531 від 22.05.2020);
  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел доходів державного та місцевих бюджетів (реєстр. № 3532 від 22.05.2020).

Як зазначається розробником у пояснювальних записках до цих проєктів Законів.

Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України підготовлено з метою гармонізації вітчизняного податкового законодавства із законодавством ЄС, передбачивши перехід в оподаткуванні операцій з транзиту газу на застосування принципу рентного доходу.

Фактично пропонується відновити скасовану у 2015 році рентну плату за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України у діючих на той час ставках оподаткування.

Практична реалізація законодавчої ініціативи дозволить щорічно акумулювати додаткові доходи державного бюджету для фінансування потреб із відтворення природних ресурсів та важливих соціальних програм.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел доходів державного та місцевих бюджетів підготовлено з метою запровадження додаткового джерела доходів державного бюджету, а також відновлення справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) в інтересах місцевих громад.

Практична реалізація законодавчої ініціативи дозволить збільшити обсяг доходів державного та місцевих бюджетів, а також забезпечити наповнення бюджетів розвитку місцевих бюджетів додатковими фінансовими ресурсами, які можуть бути спрямовані на соціально-економічний розвиток, виконання інвестиційних проектів, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, а також ряд інших заходів відповідно до законодавства.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел доходів державного та місцевих бюджетів передбачає:

  • включення до доходів загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;
  • спрямування 40% ПДФО (зменшення на - 20%) до загального фонду державного бюджету, що сплачується (перераховується) на території міста Києва;   
  • спрямування 60% ПДФО (збільшення на + 20%) до загального фонду бюджету міста Києва, що сплачується (перераховується) на території міста Києва;
  • спрямування 25% ПДФО (збільшення на + 10%) до загального фонду обласних бюджетів;
  • спрямування 70% ПДФО (збільшення на + 10%) до загального фонду бюджетів ОТГ та районних бюджетів
  • спрямування 5% ПДФО (нове джерело доходів) до бюджетів розвитку (спеціальний фонд) бюджетів ОТГ та районних бюджетів;
  • спрямування до бюджетів розвитку (спеціальний фонд) бюджетів ОТГ та районних бюджетів 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального.

Варто також відмітити, що цей законопроект системно пов'язаний із проектом Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, який подається на розгляд Верховної Ради України одночасно із цим законопроектом.

Еспертами Ресурсного центру  за результатами опрацювання цих проєктів законодавчих ініціатив спільно з спільно з Хмельницькою, Запорізькою, Сумською обласними радами та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області вироблений наступний висновок.

Вважаємо, що прийняття цих документів дасть можливість збільшити доходну базу державного та місцевих бюджетів, а також забезпечити наповнення бюджетів розвитку місцевих бюджетів додатковими фінансовими ресурсами. Тому зазначені законодавчі ініціативи підтримуються.

При цьому, за результатами опрацювання вбачається наступне застереження. 

В Україні наближається до завершення формування адміністративно-територіального устрою наслідком цього мають бути чергові місцеві вибори на новій територіальній основі.

Для цього мають бути вжиті відповідні заходи, які зокрема передбачені планом заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 77-р зокрема, яким передбачається розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України з урахуванням проектів нових редакцій Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим вбачається необхідність комплексного врегулювання цього питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зміни до Бюджетного кодексу в частині децентралізації мають передувати прийнятю нового адмінтерустрою

 

 

 

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації