Авторизація

Новини

Про стандарт доступності отримання послуг, удосконалення існуючого адміністративно-територіального устрою, об’єднання територіальних громад за принципом спроможності, а також цілі визначені у Програмі діяльності Уряду роз’яснює керівник експертної групи розвитку місцевого самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Оксана Павлюк.

Що таке політика стандарту доступності та якості адміністративних та соціальних послуг? Які чинники включають ці стандарти?

Важливим аспектом у сфері надання різних видів послуг населенню є питання забезпечення їх якості. За даними Міжнародної організації зі стандартизації, «якість послуг – це здатність послуги задовольнити відомі та очікувані потреби людей, які користуються послугою».

Рівень та якість послуг повинні відповідати мінімальним стандартам, визначеним державою, з можливістю їх корегування органами місцевого самоврядування в бік покращення залежно від рівня розвитку певних регіонів.

В сучасних умовах реформаційних державотворчих та правотворчих процесів, збільшення кількості суб’єктів публічної влади, уповноважених надавати різні види послуг, істотно актуалізується питання формування нових підходів до ефективного забезпечення населення адміністративними та іншими видами соціальних (публічних) послуг.

Протягом останніх років певною мірою нормативно та організаційно забезпечено надання адміністративних послуг. Зокрема, відкрито сучасні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також в об’єднаних територіальних громадах впроваджено Єдиний державний портал адміністративних послуг.

В той же час, потребують вдосконалення стандарти та механізми надання адміністративних та інших соціальних (публічних) послуг для забезпечення їх прозорості, раціональності та врахування інтересів людей.

Варто зазначити, що розробити та затвердити стандарти якості недостатньо. Необхідно забезпечити їх дотримання усіма надавачами послуг.

Ще одне питання, що потребує розв’язання в рамках вдосконалення системи надання соціальних послуг на рівні громади, – кадрове забезпечення, що тісно пов’язано з наданням якісних соціальних (публічних) послуг.

Одним з важливих і невідкладних завдань визначених Президентом та Урядом є забезпечення доступності та якості публічних послуг відповідно до державних стандартів.

Цей процес має відбуватися з урахуванням необхідності забезпечення територіальної доступності, належної матеріально-технічної бази, відкритості інформації про послуги, порядку, умов та професійності надання публічних послуг.

З метою впорядкування у найкоротші строки мережі соціальної інфраструктури по всій країні, Прем’єр-міністром проведено низку нарад та надано відповідні доручення центральним органам виконавчої влади.

Підвищення якості публічних послуг потребує проведення комплексної реформи. Це дозволить вдосконалити та узгодити нормативно-правові акти, які регламентують механізми надання публічних послуг та забезпечать їх спрощення в тому числі, шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій.

Як будуть реалізовуватися стандарти якості та доступності послуг в об’єднаних територіальних громадах?

Програмою діяльності Уряду одними з цілей визначено, що українці живуть у комфортних містах та селах, отримують якісні комунальні послуги, мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад.

 Стандарти якості та доступності послуг мають реалізовуватись саме в громадах, які є найближчими до споживачів послуг. Держава в свою чергу має створити законодавчі, організаційні та фінансові умови, щоб  громада реально була спроможною надавати публічні послуги відповідно до стандартів.

Мінрегіон послідовно продовжуватимемо політику створення спроможних громад, передаючи на місця ресурси, повноваження та відповідальність за їх реалізацію. Натомість, для того, щоб громадянин гарантовано отримував мінімально необхідний набір публічних послуг та сервісів, будемо стимулювати громади нарощувати спроможності та відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків.

Урядом здійснюються заходи щодо створення нової системи надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, безпекових, судових, міжмуніципальних округів. Це буде реалізовано завдяки створенню трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: громада (близько 1400); район (повіт) (близько 100); область (регіон). Для реалізації ефективної політики з надання публічних послуг, повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади будуть упорядковані, а органам місцевого самоврядування будуть передані  більшість повноважень у секторальних сферах, зокрема у питаннях соціально-економічного розвитку громад. Органи префектурного типу замінять місцеві державні адміністрації і їх основним повноваженням буде забезпечення здійснення контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування.

На сучасному етапі в Україні політика стандарту доступності передбачає чітке визначення стандартів та нормативів послуг, які надаватимуться на різних рівнях адміністративно-територіального устрою країни.

Наприклад:

Рівень територіальної громади. Стандарти, що стосуються: середньої та початкової освіти; первинної медичної допомоги; соціальних послуг та інклюзії; молоді та спорту; культури; безпеки (поліція, пожежна частина); роботи ЦНАПів; доріг та транспортного обслуговування тощо.

Районний рівень. Стандарти, що стосуються: екстреної медичної допомоги; вторинної спеціалізованої стаціонарної допомоги, лікарні; безпеки (поліція, пожежна частина); доріг та транспортного обслуговування; культури; молоді та спорту тощо.

Яким чином відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України українці, що мешкають в «депресивних регіонах», зможуть отримати достатні можливості для розвитку?

Мінрегіоном підготовлено проект Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція). Проектом Закону передбачено зміна правових, організаційних,  фінансових та інших підходів  до системи  державної підтримки проблемних  територій та розвитку регіонів шляхом: зміни критеріїв та термінології для визначення проблемних територій;  запровадження стимулювання регіонального розвитку на державному та регіональному рівнях; удосконалення механізму узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів; спрощення процедури підготовки та реалізації договорів щодо регіонального розвитку; забезпечення цільової фінансової підтримки реалізації заходів щодо стимулювання регіонального розвитку та створення сприятливого  інвестиційного середовища в регіонах.

Як буде відбуватися процес переходу від добровільного об’єднання територіальних громад до формування громад за принципами спроможності?

Спроможна територіальна громада – територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

З урахуванням Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та критеріїв, визначених Методикою, облдержадміністрації розробляють перспективні плани формування  територіальних громад, які схвалюються обласними радами та затверджуються Урядом.

Отже, якщо об’єднана територіальна громада створена відповідно до перспективного плану, то можна вважати, що така громада є спроможною, адже відповідає Методиці, має необхідну інфраструктуру, кадрові ресурси і здатна забезпечити належний рівень надання послуг населенню.

Яку кількість громад очікують від об’єднання до 2020 року?

Станом на 2 жовтня 2019 року в Україні створено 969 об’єднаних територіальних громад, з яких 87 чекають призначення перших виборів Центральною виборчою комісією. Крім того, облдержадміністрації готують звернення до ЦВК щодо проведення перших виборів у 11 ОТГ; сільські, селищні, міські ради приймають остаточні рішення щодо створення 43 ОТГ; очікують висновку ОДА 6 новостворених ОТГ щодо відповідності проектів їх рішень стосовно об’єднання Конституції та законам України.

Всього згідно з перспективними планами формування територій громад областей передбачається створення близько 1400 спроможних територіальних громад базового рівня.

В яких регіонах України найбільш успішно відбувається процес об’єднання спроможних громад? Які успішні практики можуть використати інші громади, щоб розпочати процес об’єднання?

Мінрегіон щомісячно здійснює моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

За результатами моніторингу відповідно до визначених параметрів формується рейтинг областей щодо формування спроможних громад. Декілька місяців поспіль перше місце в рейтингу займає Житомирська область. Лідерами процесу створення об’єднаних територіальних громад також є Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька області.

Новосформовані ОТГ демонструють суттєві зміни в підвищені комфорту для жителів їх територій, реалізуючи інфраструктурні проекти – відновлення доріг, навчальних закладів, амбулаторій, будинків культури, освітлення вулиць, відкриття центрів адміністративних послуг.

Як зміниться нова система функцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади?

Однією з цілей реформування місцевого самоврядування є отримання переважної більшості публічних та інших послуг на рівні спроможних громад, чому передуватимуть упорядкування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, передача органам місцевого самоврядування більшості повноважень у секторальних сферах, зокрема у питаннях соціально-економічного розвитку громад. Всі питання господарчого характеру, більшість яких донині забезпечують місцеві органи виконавчої влади – райдержадміністрації, будуть реалізовувати безпосередньо жителі територіальних громад через органи місцевого самоврядування.

Також необхідно переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу та запровадити інститут префекта з контрольними функціями щодо рішень органів місцевого самоврядування, привести у відповідність кількість територіальних органів центральних органів виконавчої влади кількості адміністративно-територіальних одиниць, які будуть забезпечувати реалізацію державної політики на місцях.

Яким буде новий адміністративно-територіальним устрій та рівні поділу після завершення реформи децентралізації?

Вдосконалення існуючого адміністративно-територіального устрою є одним із основних елементів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Так, передбачається створення чіткої трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: громада (близько 1400); район (повіт, округ) (близько 100); область (регіон).

IMG 20191006 211851 447 e1570386050273

IMG 20191006 211846 747 e1570386063105

Джерело: Веб-сайт Мінрегіона

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації