Авторизація

Новини

ВФМ 111 1024x768

17 травня 2019 року відбулась Всеукраїнська фахова майстерня з актуальних питань адміністративно-територіального устрою та реформування охорони здоров’я.

Актуальним, в рамках першого питання щодо адміністративно-територіальної реформи, є питання взаємодії район - громада, у тих районах, де на території району утворилась одна або декілька громад, які повністю покрили територію району. І відповідно до Бюджетного кодексу фінансові ресурси на виконання повноважень перейшли до громади.

На фаховій майстерні її учасників проінформовано про сучасний стан впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на принципах децентралізації та субсидіарності владних повноважень, сформовані питання, які потребують правового унормування та удосконалення, а також, які подальші дії вимагаються від органів місцевого самоврядування для завершення першого етапу реформи і проведення чергових місцевих виборів на новій територіальній основі у 2020 році.

Згідно моніторингу процесу децентралізації територія  областей України покрита на 82 % об’єднаними громадами відповідно до затверджених перспективних планів.

Середньостатистична ОТГ об’єднує 5 громад та має 10000 населення.

У 18 районах, утворено ОТГ, територія, яких співпала з територією району. Це спричиняє конфлікт компетнецій між громадою та районом.

Також це нівелювало положення Конституції України відповідно до якого районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад.

У 94 районах, не створено жодної громади.

На сьогодні потребує активізації процес приєднання громад до міст обласного значення, що дозволить прилеглим до міст територіям отримати переваги децентралізаційної реформи, це обмовлено тим, що міста є точками економічного росту, а тому мають стати ініціаторами такого об’єднання.

Стан впровадження реформи вимагає закріплення чіткого визначення понять адмінтерустрою у Конституції України, а саме громада – район – область. Це дозволить створити умови для формування належної основи для діяльності органів місцевого самоврядування.

Врегулювання питання взаємодії район – громада, також, можливо вирішити шляхом ухвалення Верховної Радою України наступних проектів Законів та формування нового субрегіонального рівня місцевого самоврядування.

Проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України (реєстр. № 8051 від 22.02.2018).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей) (реєстр. №  9441 від 21.12.2018).

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування", який зокрема визначає до прийняття закону про адміністративно-територіального устрій України визначення територій територіальних громад, а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України.

Формування не спроможних з фінансової точки зору об’єднаних територіальних громад має своїм наслідком відмову окремих ОТГ приймати до комунальної власності із спільної власності майно району. При цьому, видатки на його утримання закріплено за громадами. Також, це питання полягає в тому, що Закон визначає обов’язок для районної ради передати майно, а для ради громади передбачено як право прийняти майно у комунальну власність. При цьому, представники районних рад зазначали про відсутність будь-якого впливу на представників громад утримувати ті заклади, видатки на які за Бюджетним кодексом закріплені за нами. Свою відмову громади обґрунтовують тим, що засновниками закладів є районна рада і не висловлюють готовності прийняти ці заклади у комунальну власність.

Тобто, це питання потребує опрацювання та унормування в законодавстві.

Іншим питанням, що потребує унормування є запровадження державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Виходячи з того, що децентралізаційна реформа надає органам місцевого самоврядування значні повноваження та ресурси це вимагає створення належного балансу стримувань і противаг у формі запровадження державного нагляду.

Для цього можливо два альтернативні шляхи вирішення:

  1. Внесення змін до Конституції України в частині децентралізації шляхом перетворення місцевих державних адміністрації у органи префектурного типу та створення правових умов для створення виконавчих органів районних та обласних рад.
  2. Визначення на законодавчому рівні державного органу та порядку здійснення державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Іншим питанням, що потребує опрацювання є питання удосконалення порядків взаємодіє ради та голови громади, у тому числі висловлення недовіри голові громади.

Невизначеним питанням також є відсутність на законодавчому рівні суб’єкта утворення та ліквідації районних державних адміністрацій.

В умовах покриття території району громадою або декількома громадами та без прийняття відповідних рішень Верховною Радою України про реорганізацію районів необхідним вбачається наступне.

Оптимізація структури районних державних адміністрацій з метою зменшення видатків на їх утримання.

Без внесення відповідних змін, які передбачають утворення власних виконавчих органів  районних та обласних рад необхідним є розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та  місцевих органів виконавчої влади, та розробка нових редакцій Законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеве державні адміністрації».

Для цього Мінрегіоном була утворена відповідна робоча група.

Крім цього, окремо варто зазначити про необхідність напрацювання пропозицій щодо повноважень нових спроможних районів. Оскільки на сьогодні положення реформи передбачають збереження трирівневої системи місцевого самоврядування.

На заході було також проінформовано про те, чому створюються не спроможні, з фінансової точки зору, об’єднані територіальні громади.

Це обумовлено тим, що Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в основу об’єднання закладає принцип добровільності, який реалізується виключно через рішення органів місцевого самоврядування, що об’єднуються. При цьому сформовані перспективні плани формування територій об’єднаних територіальних громад є лише моделлю ефективної територіальної організації влади, а рішення обласних державних адміністрацій лише встановлюють відповідність рішень органів місцевого самоврядування Конституції України та Законом України. Впровадження зазначеного Закону дозволило надати реформі підтримку громадян та подолати суспільний спротив об’єднанню територіальних громад. Крім цього, було зазначено, що за законом діалектики кількість завжди переходить у якість.

А тому спроможність громад можливо досягти лише адміністративним шляхом.

До цього спроможність громад та об’єднання територіальних громад відповідно до сформованих перспективних планів можливо досягти через інститут співробітництва територіальних громад.

На заході було пояснено чому субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад розподіляється з урахування кількості сільського населення.

Це обумовлено необхідністю вирівнювання індикаторів розвитку сільських територій з територіями міст.

На заході було проаналізовано рішення деяких областей про утворення одного госпітального округу в межах області.

За з’ясованою інформацією від представників цих областей це обумовлено необхідністю з’ясування маршрутів пацієнтів для подальшого формування госпітальних округів. Виходячи з того, що Концепція реформування місцевого самоврядування та  територіальної організації влади в Україні до повноважень районних рад відносить управління вторинною медициною, це має бути основою для подальшого формування нових спроможних районів.

Також було зазначено, що Мінрегіон розробив відповідні розрахунки та методику формування нових районів, які були передані до робочих груп у областях для моделювання карт нових районів з визначенням адміністративних центрів нових районів.

На заході його учасники підтримали ініціативу Уряду та Мінрегіону про необхідність напрацювання пропозиції до Закону «Про місцеві вибори» з метою забезпечення належного представництва населених пунктів у раді громади, а територіальних громад у районній та обласній раді. Для цього в Мінрегіоні створена відповідна робоча група.

Учасники заходу звернули увагу на відсутність впливу місцевого самоврядування на місцях на відбір проектів на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

На це запропоновано органам місцевого самоврядування використовувати надану законодавством можливість та пропонувати обласним державним адміністрація включати до складу комісій з відбору їх представників.

Питання фінансування діяльності районних рад, територія, яких покрита об’єднаними територіальними громадами до прийняття відповідних рішень Верховною Радою України потрібно вирішувати, зокрема через інститут трансфертного фінансування громадами у відповідній частці повноважень районних рад та через пошук відповідних доходів від використання майна спільної власності територіальних громад району (за наявності).

На другій частині Всеукраїнської фахової майстерні стосовно реформування охорони здоров’я було проінформовано учасників про законодавчі підстави впровадження цієї реформи, сучасний стан та перспективи удосконалення цього реформування.

Було обговорено наступні питання.

Питання повернення у законодавство норми щодо обґрунтованості тарифів на медичні послуги.

Про важливість створення та діяльності спостережних рад медичних закладів, які забезпечують належний вплив власників цих закладів  на керівництво закладів.

Забезпечення невідкладною медичною допомогою у курортних зонах, зокрема через можливе введення обов’язкового медичного страхування усіх хто перебуває у такій зоні.

Питання удосконалення реагування на унеможливлення поширення інфекційних хвороб.

Питання надання медичних послуг у сільській місцевості.

Фахова майстерня організована у рамках Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), що реалізується Українською асоціацією районних та обласних рад спільно з Асоціацією міст України.

ВФМ 8 1024x768

ВФМ 7 1024x768

ВФМ 6 1024x768

ВФМ 3 1024x768

 

 

 

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації