Авторизація

Новини

РЦ стратегія розвитку

Експерти Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку, який є інтелектуальним ресурсом УАРОР на її запит підготували пропозиції до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021 – 2027 роки.

Зокрема було запропоновано наступне.

Викликами у забезпеченні сталого регіональному розвитку, що потребують вирішення у новому планувальному періоді, зокрема є:

  • зростаюче відставання України від країн-лідерів за показниками якості життя людей, рівнем інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища;
  • збільшення асиметрії розвитку регіонів, деградація села, криза міської поселенської мережі, скорочення кількості та погіршення якості трудового потенціалу та посилення міграції працездатного населення, особливо молоді, з багатьох регіонів України;
  • недосконалість системи правового, інституційного, кадрового забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики.

Пріоритетами державної регіональної політики для України є:

  • забезпечення формування ефективної територіальної основи публічної влади з завершенням формування спроможних громад та районів, чітким розподілом сфери повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
  • створення та підтримка повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей, зменшення територіальної диференціації за індексом людського розвитку, формування поліцентричної системи розвитку території держави;
  • запровадження критеріїв визначення «проблемних» територій «з особливими потребами у розвитку» у регіонах та впровадження заходів державного реагування на ситуації що склалися у них;
  • запровадження дієвих механізмів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів та програм ефективного використання місцевих ресурсів;
  • розвиток економіки на основі знань та інновацій, сприяння зайнятості трудових ресурсів, що забезпечує соціальну та територіальну спільність.

Ключовим аспектом для ефективної комплексної реалізації державної регіональної політики має бути гармонізація загальнодержавних та регіональних інтересів. Її можна досягнути через розподіл компетенції між органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним та місцевими бюджетами, врахування органами місцевого самоврядування загальнонаціональних інтересів при вирішенні питань місцевого значення та запровадження державного контролю за конституційністю та законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Для сприяння європейській інтеграції України та зменшення диспропорцій у індикаторах регіонального розвитку між регіонами України, пропонується у Стратегії до 2027 року передбачити можливості для сталого регіонального розвитку, покращення якості життя громад та створення сприятливих умов для інвестицій у гірські території Українських Карпат.

Для реалізації останнього пункту пропонується окремо розробити та реалізувати  Державну програму розвитку гірських територій Українських Карпат, в рамках якої  розробити схеми планування гірських територій, створити та відновити об’єкти інфраструктури, раціонально використовувати і відновлювати природні ресурси та сприяти впровадженню новітніх організаційних форм господарської діяльності гірських територій Українських  Карпат.

Також запропоновано перелік інструментів підтримки регіонального розвитку у сферах фінансово-економічного забезпечення, підвищення конкурентоспроможності територій та сприяння інноваційному розвитку, інтеграції регіонів та партнерства.

Сформовані пропозиції були надані у висновку УАРОР Мінрегіону, детальніше ознайомитися із пропозиціями УАРОР за посиланням.

Довідково

Державна стратегія регіонального розвитку та регіональні стратегії розвитку на період 2021 – 2027 мають розроблятися з урахуванням підходу ЄС смарт-спецалізації, що передбачено нормативно-правовою базою з розробки цих стратегічних документів

Детальніше про старт розробки стратегій за посиланнями нижче.

Впровадження підходу Європейського союзу до регіонального розвитку щодо смарт-спеціалізації

Обласні ради - ключові суб’єкти стратегічного планування

Робочою групою з аналізу проблемних питань гірських територій, утвореної рішенням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана розроблений проект Концепції Державної програми розвитку гірських територій Українських Карпат, детальніше про зазначений проект і інструменти розвитку гірських територій за посиланням.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації