Авторизація

Новини

Smart спеціалізація 933x445

Урядом внесено зміни  до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 і 932, що створило правову основу для впровадження підходів смарт-спеціалізації в процес стратегічного планування регіонального розвитку в Україні, формування Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку на засадах інноваційної спрямованості.

Зокрема передбачено запровадження підходів європейської методології смарт-спеціалізацій до процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні.

Результатом реалізації зазначених змін стане підвищення ефективності стратегічного планування регіонального розвитку в Україні та управління інноваційними процесами у регіонах; розвиток інновацій  в певних  галузях економіки; зростання рівня інноваційної й інвестиційної  активності регіонів та інвестиційної привабливості регіонів.

Відповідно до ухвалених змін:

смарт-спеціалізація — підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні;

інноваційний потенціал регіонів — сукупність наявних у регіоні інтелектуальних, трудових, технологічних, науково-виробничих ресурсів з відповідним інфраструктурним забезпеченням, які за умови їх ефективного використання (поєднання) сприяють прийняттю та впровадженню нових технологічних рішень;

інтегрований підхід — підхід, який застосовується під час розроблення проектів Стратегії і плану заходів та передбачає поєднання секторальної (галузевої), територіальної (просторової) та управлінської складових державної регіональної політики;

суб’єкти регіонального розвитку — центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, представники суб’єктів підприємництва, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ;

впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування регіонального розвитку здійснюється з метою:

  • забезпечення сталого розвитку регіонів;
  • підвищення ефективності управління інноваційними процесами у регіонах;
  • створення сприятливого середовища для провадження інноваційної діяльності;
  • підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіонів;
  • запровадження системної державної підтримки розвитку інновацій у регіонах;

розроблення проектів Стратегії і плану заходів здійснюється на засадах смарт-спеціалізації з використанням  інтегрованого підходу;

не менше ніж одна стратегічна ціль регіональної стратегії визначається на засадах смарт-спеціалізації та передбачає інноваційний розвиток пріоритетних видів економічної діяльності регіону, підвищення рівня конкурентоспроможності регіону.

Детальніше з прийнятимя змінами можливо ознайомитися за посиланням.

Особливої актуальності впровадження зазначеного підходу набуває на даний час. Адже настав час для підготовки Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку областей на період 2021-2027 роки.

Нагадаємо, що Черкаська область одна із перших розпочала роботу над розробкою Стратегії розвитку Черкаської області  до 2027 року, з урахуванням SMART-спеціалізації, детальніше за посиланням.

Обговорення впровадження зазначеного підходу відбулося на  Конгресі «Бізнес для розумних міст», який нещодавно 29-31 січня 2019 року відбувся  у Києві, детальніше за посиланням.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації