Авторизація

Новини

Як повідомлялося раніше, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку гірських територій Українських Карпат на період до 2023 року». Продовжуючи діяльність з  роз’яснення ключових моментів цього проекту, Ресурсний центр, що є структурним елементом Асоціації, вирішив нагадати про запропоновані інструменти забезпечення екологічної безпеки Українських Карпат, адже вони є легенями України.

Проектом Концепції у напрямі її реалізації розвиток  туристичного потенціалу, зокрема передбачається така  діяльність:

розвиток  екологічної  мережі  в Карпатах як  складової частини всеєвропейської екологічної мережі, створення  та  підтримання  Карпатської  мережі   природоохоронних територій,  а  також  здійснення  заходів щодо збереження та сталого управління на територіях,  розташованих за межами природоохоронних територій;

створення умов для подальшого розвитку сільського та екологічного туризму в Карпатському регіоні;

забезпечення збалансованого використання природних лікувальних та рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до самовідтворення;

здійснення  політики  планування  і  розвитку транспорту та інфраструктури  з  урахуванням  особливостей  гірського  довкілля,  необхідності  охорони  вразливих  територій,  зокрема регіонів,  багатих на біорізноманіття,  територій, на яких  знаходяться   міграційні  шляхи,  або  тих,  що  мають  міжнародне  значення, охорону біологічного різноманіття та ландшафтів, а також  тих територій, що мають особливе значення для туризму. Зазначену діяльність зокрема передбаається впровадити шляхом розробки схеми планування гірських територій Українських Карпат, детальніше за посиланням.

сприяння транскордонній співпраці для підтримки розвитку  сталого  туризму.

Проектом Концепції у напрямі забезпечення екологічної безпеки передбачається наступна діяльність: 

врегулювання на законодавчому рівні функціонування природно-заповідного фонду гірських територій Карпат;

відновлення лісів та оптимізації структури ландшафтів;

збереження, стале  використання  та  відтворення  біологічного та ландшафтного різноманіття  на території Карпат.

проведення протипаводкових заходів і заходів із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров'я людини умов шляхом  впровадження сучасних систем збирання, вилучення, переробки та знешкодження відходів;

будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, проти карстових, протилавинних споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів; проведення заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів;

проведення заходів із захисту ґрунтів від деградації та опустелення;

запобігання рекреаційній деградації ландшафтів.

Реалізація проекту Концепції передбачається, зокрема через розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, реалізацію відповідних проектів і заходів як на міждержавному, державному, регіональному та місцевому рівнях.

Особливої впевненості в ефективності реіалізації зазначеної Концепції дає підписання Декларації про наміри щодо створення нової макрорегіональної стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Детальніше про це за посиланням.

Забезпечення екологічної безпеки у поєднанні з просторовим плануванням гірських територій Українських Карпат дозволить досягти сталого розвитку цих теритоій.

Довідково, відповідно до статті 3 Закону України "Про засади державної регіональної політики" одним із принципів державної регіональної політики є сталий розвиток, що означає розвиток суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь

Детальніше ознайомитися з проектом Концепції можливо за посиланням. З напрацюваннями робочої групи та інструментами розвитку гірських територій можливо у спеціально створеному розділі Веб-порталу "Розвиток гірських територій Українських Карпат" за посиланням.

 

 

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації