Авторизація

Новини

Як повідомлялося раніше Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку гірських територій Українських Карпат на період до 2023 року", детальніше за посиланням. Продовжуючи діяльність з  роз'яснення ключових моментів цього проекту, Ресурсний центр вирішив проінформувати про необхідність та актуальність просторового планування гірських територій Українських Карпат, адже це є передумовою забезпечення їх сталого розвитку.

Зазначеним проектом акту передбачено у напрямах виконання Концепції такий напрямок, як напрям зняття інфраструктурних обмежень, розбудови просторово збалансованої виробничої і соціальної інфраструктури, який зокрема передбачає таку діяльність розробка схеми планування гірських територій Карпат, у якій будуть враховані пропозиції щодо комплексного розвитку господарського комплексу, системи розселення, транспортної та інженерної інфраструктури, стану навколишнього природного середовища, природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини та туристичного потенціалу регіону.

Необхідість цієї діяльності закріплена у статті 12 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", яка передбачає:

за рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми планування окремих частин території України: кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій;

замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради;

схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням замовників таких схем;

склад, зміст, порядок розроблення схем планування окремих частин території України визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Крім цього, відповідно до статті 11 цього Закону планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.  При цьому, відповідно до частини 1 статті 10 цього Закону фінансування робіт з планування територій на державному рівні, розроблення нормативних документів з питань планування і забудови територій, проведення пріоритетних науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

З метою забезпечення подальшого виконання визначеного завдання протоколом засідання робочої групи з аналізу проблемних питань гірських територій від 18.07.2018 передбачено зверненння до Державного науково-дослідного інституту проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя щодо підготовки та надання Мінрегіону пропозицій щодо складу та змісту схеми планування гірських територій Українських Карпат.

Впровадження зазначеної діяльності дозволить забезпечити ефективне та раціональне використання гірських територій Українськмх Карпат, взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій  з урахуванням їх соціально-екномічних показників, і як наслідок це дозволить досягти покращення якості життя територіальних громад та  сталості розвитку цих територій.

Довідково, відповідно до статті 3 Закону України "Про засади державної регіональної політики" одним із принципів державної регіональної політики є сталий розвиток, що означає розвиток суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь

Детальніше ознайомитися з проектом Концепції можливо за посиланням. З напрацюваннями робочої групи та інструментами розвитку гірських територій можливо у спеціально створеному розділі Веб-порталу "Розвиток гірських територій Українських Карпат" за посиланням.

 

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації