Авторизація

Новини

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку гірських територій Українських Карпат на період до 2023 року", який  було надано до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад на погодження відповідно до Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування". За результатами опрацювання Ресурсним центром зі сталого місцевого розвитку, який створений при Асоціації, був сформований висновок про погодження цього проекту, про що було повідомлено розробника Асоціацією.

Метою Концепції є підвищення конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку гірських територій шляхом використання існуючих та запровадження нових механізмів та інструментів реалізації державної регіональної політики.

Прийняття розпорядження є необхідною передумовою для розробки та схвалення Державної програми розвитку гірських територій Українських Карпат на період до 2023 року, що забезпечить комплексне розв'язання існуючих проблем розвитку гірських територій.

 

Зазначений документ розроблено за результатами роботи робочої групи з аналізу проблемних питань гірських територій, утвореної рішенням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. 

Під час розробки проекту нормативно-правового акту було визначено проблеми,  на розв'язання яких спрямована Концепція, здійснено аналіз причин виникнення проблем та обгрунтування необхідності їх розв'язання програмним методом, визначено оптимальний варіант розв'язання проблем на основі порівняльного аналізу можливих варіантів.

Зокрема оптимальним варіантом передбачено  створення умов для комплексного і сталого розвитку гірських територій в інтересах суспільства, що передбачає запровадження державного регулювання планування гірських територій шляхом розроблення та впровадження в управлінську діяльність містобудівної документації державного та регіонального рівнів, формування конкурентоспроможної багатогалузевої економіки цих територій на основі раціонального і невиснажливого природокористування, нарощування людського і соціального капіталу, розвитку партнерства держави і органів місцевого самоврядування з бізнесом, ефективного використання можливостей  децентралізаційної реформи у місцевому і регіональному розвитку.

Наведене дасть можливість реформувати систему управління розвитком гірських територій, активізувати ініціативність та відповідальність територіальних громад сіл, селищ, розширити сферу прикладання праці, збільшити реальні доходи населення і доступність базових послуг, нормалізувати демографічну ситуацію на переважній частині гірських територій.

З урахуванням обраного варіанту забезпечення сталого розвитку гірських територій Українських Карпат визначено шляхи і способи розв'язання проблеми та строк реалізації Концепції.

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом впровадження між секторального підходу при її реалізації, удосконалення державної регіональної політики, інституційного середовища, організаційно-економічного механізму, фінансового та інформаційного забезпечення і державної підтримки розвитку гірських територій.

Для виконання Концепції необхідно розробити заходи та вдосконалити правове регулювання за такими напрямами:

у напрямі формування конкурентної економіки гірських територій;

у напрямі зняття інфраструктурних обмежень, розбудови просторово збалансованої виробничої і соціальної інфраструктури;

у напрямі розвитку туристичного потенціалу;

у напрямі забезпечення екологічної безпеки;

Концепцію передбачається виконати протягом 2019-2023 років.

Під час першого етапу (2019 рік) передбачається розроблення та прийняття Державної програми розвитку гірських територій України на період до 2023 року та плану-заходів з її реалізації.

Під час другого етапу (2020-2023 роки) передбачається проведення аналізу виконання заходів першого етапу, їх коригування та подальше виконання заходів Програми.

Також визначено наступні очікувані результати від  реалізації Концепції.

Реалізація концепції сприятиме ефективному територіальному розвитку Українських Карпат та вирівнюванню диспропорцій в регіональному розвитку нашої країни, надасть можливість реалізувати спільні проекти для вирішення спільних з країнами ЄС проблем розвитку Карпат зокрема, у таких сферах як:

  • Підвищення конкурентоспроможності (збільшення кількості населення та зниження коефіцієнта смертності, започаткування нових виробництв, збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення);
  • Посилення економічної співпраці (розвиток зелених індустрій, сталий розвиток туризму, в тому числі шляхом збереження історико-культурної спадщини, підвищення конкурентоспроможності продовольчого сектору, розвиток макрорегіональних інноваційних екосистем);
  • Просторовий розвиток регіону (виявлення інвестиційно-привабливих території та території, що потребують державної підтримки на підставі проведеного аналізу територіальних особливостей з метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу);
  • Підвищення функціональної доступності в рамках Карпат (підвищення транспортної доступності в гірських регіонах, підвищення цифрової доступності, розвиток е-сервісів);
  • Підвищення якості довкілля (захист та раціональне управління природними ресурсами, диверсифікація джерел енергії, управління ризиками у сфері екології та запобігання природним катастрофам);
  • Зміцнити співпрацю на міждержавному, міжрегіональному та місцевому рівнях, в тому числі між країнами, що входять до складу ЄС, та країнами, що не є членами Європейського Союзу.

Особливої впевненості в ефективності реіалізації зазначеної Концепції дає підписання Декларації про наміри щодо створення нової макрорегіональної стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Детальніше про це за посиланням.

Детальніше ознайомитися з проектом Концепції можливо за посиланням. З напрацюваннями робочої групи та інструментами розвитку гірських територій можливо у спеціально створеному розділі Веб-порталу "Розвиток гірських територій Українських Карпат" за посиланням.

 

 

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації