Авторизація

Новини

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підговтлено проект Закону "Про внесення змін до Зкону України "Про засади державної регіональної політики", які спрямовані на удосконалення діяльності агенцій регіонального розвитку. 

Проектом Закону пропонується.

Надання  Агенціям регіонального розвитку права надавати платні послуги з питань, що належать до повноважень агенцій регіонального розвитку, визначених цим Законом та положенням про агенцію регіонального розвитку.

Повноваженнями агенції регіонального розвитку у сфері державної регіональної політики є:

участь у розробці та забезпечення реалізації регіональної стратегії розвитку і плану заходів з її виконання, проведенні моніторингу та оцінки ефективності їх реалізації;

участь у проведенні моніторингу стану реалізації програм та проектів, спрямованих на розвиток регіону, що фінансуються за рахунок коштів з джерел, визначених у статті 21 цього Закону;

сприяння соціально-економічному та культурному розвитку регіону;

сприяння залученню інвестицій у розвиток регіону;

надання консультативно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування з розробки стратегій розвитку територіальних громад та забезпечення їх реалізації, програм та проектів регіонального розвитку;

залучення та супроводження проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що реалізуються у регіоні;

сприяння експорту продукції підприємствами регіону;

забезпечення представлення регіону у міжнародних виставкових заходах;

сприяння розвитку підприємництва та туризму у регіоні;

забезпечення взаємодії з громадськістю з питань регіонального розвитку;

інші повноваження, визначені у положенні про агенцію регіонального розвитку.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності агенції регіонального розвитку здійснюється за рахунок:

коштів та майна засновників – протягом не менше двох років з дня заснування агенції;

находжень від основної діяльності агенції;

міжнародної технічної допомоги;

інших джерел, не заборонених законом.

Розширення переліку їх засновників за рахунок інших місцевих рад.

З метою забезпечення інституційної підтримки регіонального розвитку, координації діяльності агенцій регіонального розвитку в Україні, сприяння їх ефективної взаємодії  з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань регіонального розвитку за рішенням Кабінетом Міністрів України та у визначеному ним порядку може утворюватися Національна агенція регіонального розвитку як державна установа. Національна агенція регіонального розвитку діє на основі положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Зміни до положення про агенцію вносяться за рішенням її засновників.

Детальніше ознайомитися з проектом Закону можливо за посиланням.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації