Авторизація

Новини

12 липня 2017 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України на якому було знято з розгляду  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України».

З  мотивами зняття з розгляду можливо ознайомитися за посиланням.  Коментар щодо пропозицій зняття з розгляду  цього проекту Закону від Юрій Ганущака за посиланням.

Проектом Закону пропонується встановити порядок та терміни здійснення контролю за дотриманням Конституції України та Законів України у рішеннях органів місцевого самоврядування.  Остаточне рішення щодо невідповідності рішень органів місцевого самоврядування Конституції та Законам України приймає суд. Передбачається встановити суб’єктів нагляду за ієрархією рівнів органів влади, які зупинятимуть рішення органів місцевого самоврядування, а саме за  рішеннями сільської, селищної, міської, районної у місті (міста районного значення) ради та їх виконавчих органів - відповідна районна державна адміністрація, за рішеннями районних рад - обласна державна адміністрація, за рішеннями обласних рад - центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України. Тобто усунутий можливий конфлікт інтересів, оскільки місцеві державні адміністрації є виконавчими органами районних та обласних рад.

При цьому, відповідно до статті 118 Конституції України голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Тобто передбачається відповідальність за зупинення рішень органів місцевого самоврядування, які в судовому порядку будуть визнані правомірними.

Також необхідно зазначити наступне.

Відповідно до статті 119 Конституції України місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;  законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян.

Відповідно до частини 2 статті 144 Конституції України рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Тобто вбачається відповідність положень цього проекту Закону Конституції України.

При цьому, на сьогодні відповідно до зазначених конституційних приписів необхідним є визначення порядку здійснення контролю місцевими державними адміністраціями за дотриманням Конституції та Законів України, який і пропонується даним проектом Закону.

Впровадження зазначеного Закону, у разі ухвалення, сприятиме впровадженню реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, оскільки по-перше, законодавчо врегульовується третій елемент ефективної моделі децентралізованого управління: контроль. По-друге, здійснюватиметься підготовка до запровадження інституту префектів,  оскільки процедура підготовки та відбору осіб у префекти, має певні вимоги та потребує відповідного проміжку часу,  а реалізація запропонованого порядку контролю дозволить  виявити потенційних кандидатів на посаду префекта.

Експерти Ресурсного центру готові взяти участь у доопрацюванні цього проекту Закону та сподіваються на оперативне внесення його на новий розгляд Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації