Авторизація

Проект МЕРМ

Офіційний сайт: http://www.mled.org.ua

 

Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку
Видання підготовлене за результатами аналітичного дослідження
використання методів та інструментів фінансування місцевого економічного розвитку, а та­
кож серії навчальних тренінгів за відповідною тематикою для державних службовців і служ­
бовців місцевого самоврядування у м. Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
За своєю формою видання є навчальним посібником.
Матеріали, представлені у посібнику, поєднують у собі загальну характеристику найбільш
поширених механізмів фінансування місцевого економічного розвитку, а також огляд ак­
туального міжнародного досвіду та української практики. Окрім того, посібник містить опис
відповідної нормативно­правової бази. Огляд використання окремих механізмів фінансу­
вання місцевого економічного розвитку доповнений стислим описом успішних прикладів їх
застосування на місцевому рівні в Україні.
Видання адресоване державним службовцям, посадовим особам та службовцям місцевого
самоврядування, науковцям i експертам у сферах місцевого економічного розвитку, інвести­
ційної діяльності та місцевих бюджеті
Автор: Валентина Мамонова, д. н. держ. упр. Наталія Балдич, к. н. держ. упр. Наталія Гринчук, к. е. н. Любомир Чорній Кирило Рубановський Максим Борода
Дата публікації: 2013
Область: Київ
Інвестиції – шлях до ефективного економічного розвитку територій: кращі практики, бар’єри та перешкоди і способи їх подолання на прикладі Дніпропетровської та Львівської областей
Аналітичне дослідження «Інвестиції – шлях до ефективного економічного розвитку територій:
кращі практики, бар’єри та перешкоди і способи їх подолання (на прикладі Дніпропетровської
та Львівської областей)» підготував Інститут економічних досліджень та політичних консультацій на
замовлення Проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» і
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.
Основна мета цього дослідження – аналіз стану інвестиційного середовища Дніпропетровської та Львівської
областей і підготовка рекомендацій для органів влади різних рівнів щодо активізації інвестиційної діяльності в
регіонах.Розроблені рекомендації та наведені приклади будуть корисними не лише для представників органів влади
Дніпропетровської та Львівської областей, вони стосуються механізмів і підходів, які можна застосувати в
будь-якому регіоні України.
Автор: Бураковський Ігор Кузяків Оксана Ковальчук Артур Федець Ірина Ченаш Інна
Дата публікації: 2013
Область: Київ

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації