Авторизація
Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб.
Уміщені у виданні інформація та матеріали є вільними для копіювання, перевидання й розпов-
сюдження по всій території України всіма способами, якщо вони здійснюються безоплатно для
кінцевого споживача та якщо при такому копіюванні, перевиданні й поширенні є обов’язкове
посилання на авторів і суб’єкта майнового права на цю інформацію та розробки
Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти
У виданні висвітлено окремі аспекти проведення реформи децентралізації в Україні крізь
призму досвіду Німеччини та інших держав-членів ЄС. Особливу увагу приділено специфіці
процесів об’єднання громад у Луганській та Донецькій областях. Надано правову оцінку ак-
там чинного законодавства України та ЄС, спрямованим на створення та розвиток об’єднаних
територіальних громад. Розглянуто можливості впровадження принципів сталого розвитку у
процеси децентралізації в східних регіонах України. Проведено теоретико-прикладний та ем-
піричний аналіз результатів фіскальної децентралізації, окреслено необхідність врахування
світового досвіду та уникнення завищених очікувань від реалізації реформи. Виокремлено
низку проблем, що стримують позитивну динаміку соціально-економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад України. Визначено можливі шляхи розв’язання таких проблем
у сферах зайнятості й надання житлово-комунальних послуг. Запропоновано напрями подо-
лання екологічних проблем об’єднаних територіальних громад та отримання додаткових фі-
нансових ресурсів на їх сталий розвиток.
Матеріали видання підготовлено за підсумками спільного українсько-німецького проекту
«Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти»,
здійсненого Інститутом економіко-правових досліджень НАН України у партнерстві з Фондом
імені Фрідріха Еберта.
Для керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, представників об’єднаних
територіальних громад, науковців, викладачів, студентів економічних та правових спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів.
Збірка «Позитивний досвід розвитку територій – 2013»
Краща практика – позитивний досвід органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та територіальних громад, який успішно реалізований і заслуговує на увагу своєю
ініціативою, умінням залучати до реалізації поставленої мети інноваційні методи господарювання,
управлінського менеджменту з метою підвищення стандартів якості життя громадян нашої держави.
У Збірці «Позитивний досвід розвитку територій» зібрано кращі практики за галузевим
напрямами Мінрегіону:
«Будівництво»: розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; промислове та цивільне
будівництво; реконструкція об’єктів соціальної сфери; реставрація об’єктів архітектури
містобудування; створення безбар’єрного середовища.
«Житлово-комунальне господарство»: модернізація і заміна компонентів
внутрішньобудинкових систем енергопостачання і енергозбереження; використання нових видів
поновлюваних джерел енергії; переоснащення котелень, впровадження ефективних
енергозберігаючих технологій; модернізація системи водопостачання та надання комунальних послуг;
створення ОСББ; благоус
Автор: Мінрегіон України 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24 (044) 284-05-54, 284-05-51, 278-83-90 (факс) Прес-служба Міністерства (044) 590-47-93 (044) 590-47-92 (факс) press@minregion.gov.ua
Область: Київ
Планування місцевого сталого розвитку
Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. Практичні рекомендації по плануванню,реалізації та оцінюванню місцевих стратегій сталого розвитку для країн з перехідною економікою
Автор: ПРООН, Муніципальна програма сталого розвитку
Дата публікації: 2005 рік
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КРЫМУ
В докладе представлены итоги экспертного визита в АР Крым, проведенного компани- ей Glamis Consultancy, действующей от имени ESEP Ltd
Область: АР Крим
КОНЦЕПЦИЯ развития сельского туризма в Крыму
КОНЦЕПЦИЯ развития сельского туризма в Крыму. TIKA 2010
Область: АР Крим
Отчёт по итогам исследования эффективности компонента «Местное экономическое развитие»
Определение перспектив развития сущест-вующих кооперативов и хозяйств. ПРИК ПРООН 2009
Область: АР Крим
Отчет по оценке эффективности компонента Демократическое управление_ПРИК
Настоящий отчет представляет результаты проведенных исследований по теме «Анализ работы компонента ПРИК ПРООН - Демократическое управление». 2009 г.
Область: АР Крим
Исследования эффективности компонента толерантности
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТА «ПОВЫШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЁННОСТИ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ»
Область: АР Крим
2010_Межэтническая толерантность и демократическое управление в сельских школах_ПРИК
Целью исследования была оценка воздействия де- ятельности ПРИК ПРООН на уровень толерантности и демократического управления в сельских школах АРК
Область: АР Крим
МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК ЗА УЧАСТІ ГРОМАД результати соціологічного дослідження
«Оцінка впливу підходу до місцевого розвитку за участі громад, реалізованого у проектах ПРООН в Україні» МРГ 2011
Область: АР Крим

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації