Авторизація
Все відео

Органи місцевого самоврядування турбує питання встановлення премій та надбавок директорам шкіл, з якими укладено контракти.

На звернення Асоціації отримано відповідь Міністерства освіти і науки
України з даного питання. У додатку до цього повідомлення.

Вкладений файл:

Назва файлу: МОНвідповідьНікольськарр(23).pdf
Розмір файлу: 602 KB


Детальніше...

У представників органів місцевого самоврядування виникає питання для чого створювати спостережні ради автономізованих медичних закладів?

Це обумовлено необхідністю забезпечення належного впливу власників цих закладів, тобто органів місцевого самоврядування, на управління медичними закладами. При цьому, для кожного медичного закладу має створюватися власна спостережна рада.

Детальніше...

У органів місцевого самоврядування, державних органів та громадськості виникає питання: чи є ефективним управлінське рішення стосовно створення одного госпітального округу в межах однієї області?

За з’ясованою інформацією від представників цих областей, це обумовлено необхідністю з’ясування маршрутів пацієнтів для подальшого формування госпітальних округів. При цьому, виходячи з того, що Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні до повноважень районних рад відносить управління вторинною медициною, це має бути основою для подальшого формування нових спроможних районів.
Тому з урахуванням, цього та методики формування нових спроможних районів необхідним є моделювання карт нових спроможних районів з визначенням їх адміністративних центрів. При цьому, основним критерієм для формування нових районів є кількість мешканців не менше 150 тис. населення. Тобто, з урахуванням цього вбачається, що таке рішення щодо створення госпітального округу є проміжним та ефективним з управлінської точки зору.

Детальніше...

У органів місцевого самоврядування виникає питання чому субвенція на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад розподіляється зокрема з урахуванням кількості сільського населення у такій територіальній громаді без врахування кількості міського населення.

Відповідно до частини 3 статті 10 Закону України «Про об’єднання територіальних громад» загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
Це обумовлено необхідністю вирівнювання індикаторів розвитку сільських територій з територіями міст.

Детальніше...

У органів місцевого самоврядування виникає питання як забезпечити спроможність об’єднаних територіальних громад, які утворені, але з фінансової точки зору, є неспроможними до виконання тих повноважень, які мають ними здійснюватися.
Утворення таких громад, обумовлено тим, що Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в основу об’єднання закладає принцип добровільності, який реалізується виключно через рішення органів місцевого самоврядування, що об’єднуються. При цьому сформовані перспективні плани формування територій об’єднаних територіальних громад є лише моделлю ефективної територіальної організації влади, а рішення обласних державних адміністрацій лише встановлюють відповідність рішень органів місцевого самоврядування Конституції України та Законом України. Впровадження зазначеного Закону дозволило надати реформі підтримку громадян та подолати суспільний спротив об’єднанню територіальних громад. Крім цього, за законом діалектики кількість завжди переходить у якість.
А тому спроможність громад можливо досягти лише адміністративним шляхом, а саме прийняттям відповідних рішень за поданням Кабінету Міністрів України.
До прийняття цих рішень спроможність громад та об’єднання територіальних громад відповідно до сформованих перспективних планів можливо досягти через інститут співробітництва територіальних громад. Детальніше про інститут співробітництва територіальних громад за посиланням.

Детальніше...

Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено право доступу громадян до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень. Чи буде порушенням міської ради, відповідно до цього закону, не дозволити громадськості бути присутніми на засіданні постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, землі і приватизації? Чи можна організувати альтернативні форми доступу громадян, окрім присутності в залі засідання?

Детальніше...

Місцеве інтернет-видання зробило запит на інформацію. Вона стосується історико-культурної спадщини міста та має більше 70 сторінок друкованого тексту, який треба оформити з різних документів. Відповідно до ЗУ "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації встановив вартість витрат на копіювання та друк зазначеної інформації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, та повідомив про це запитувача. Але запитувач відмовляється сплачувати послуги, аргументуючи це тим, що інформація становить суспільний інтерес, а, отже, повинна бути надана безкоштовно.
У яких випадках міська рада як розпорядник інформації може вимагати оплату витрат на копіювання і друк інформації для надання її запитувачу та як має діяти розпорядник інформації, коли запитувач відмовляється сплачувати за послуги?

Детальніше...

Анна відповідь у темі 'Чи може ОМС відмовити у наданні інформації?' у форумі. 21/05/2019

Може. Не кожна відмова розпорядника у задоволенні запиту на інформацію є обов’язково неправомірною, а тільки та, що порушує вимоги законодавства. Неправомірність відмови і порушення чинного законодавста розпорядником інформації заявник має довести.

Про відмову в наданні інформації на запит раджу прочитати за посиланням cedem.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/web.pdf

Детальніше...

Анна » додано 0 фото в альбом: Stream Photos 15/05/2019

28 травня запрошуємо взяти участь у безкоштовному вебінарі з антикорупційного законодавства.
Учасники розглянуть:
- антикорупційні вимоги, заборони та обмеження,...
Показати більше

Сергій Питання, що запропоновані на Вебінар є актуальними, питання вивчення, аналізу та врахування судової практики застосування антикорупційного... Показати більше 1 тиж. тому
loader
loader
Attachment
Олег Тимощук Особливо актуальною буде інформація щодо передбаченої чинним законодавством відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. 1 тиж. тому
loader
loader
Attachment
Сергій » додано 0 фото в альбом: Stream Photos 28/04/2019

Хай святкові дзвони принесуть у ваші душі спокій, надію та непохитну віру. У ваші родини - щастя та любов. У ваші домівки - благополуччя і злагоду... Показати більше

Пропонується для аналізу існуючих повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня (відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів, якими визначено повноваження органів місцевого самоврядування), форма розподілу повноважень підготовлена Мінрегоном, з урахуванням якої запрошуємо надавати пропозиції щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, з визначенням повноважень, які можуть фінансуватися з місцевого бюджету та які потребують державного фінанансування.

Детальніше...

Терміни подання звітності про узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів
У Методиці порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів (лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486) зазначено, що головні розпорядники бюджетних коштів протягом 10 днів після складання звіту про виконання паспорту бюджетних програм подають місцевому фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за встановленою формою (на електронних та паперових носіях).
Однак, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р. № 472, цей термін було змінено. Згідно з зазначеним наказом, головні розпорядники подають місцевому фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

Детальніше...

Особливості проведення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми, якщо вона реалізовувалася лише один рік або у разі відсутності однієї з груп показників.
Порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм здійснюється відповідно до Методики, яка наведена у листі Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486.
Для проведення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм використовується інформація, яка міститься у:
• звіті про виконання паспорта бюджетної програми за звітний період
• звіті про виконання паспорта бюджетної програми за попередній період
Для розрахунків використовуються лише показники ефективності та якості.
Алгоритм розрахунку загальної ефективності бюджетної програми відповідно до Методики та приклад розрахунку наведені у долучених файлах.
Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись.
Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для середніх індексів виконання показників ефективності та показників якості) або на 25 балів (для індексу порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів).
Слід враховувати, що якщо при розрахунках фактичні значення показника значно перевищують запланований показник (більше ніж на 30%), то такий коефіцієнт враховується лише за умови детального аналізу та обґрунтування того, що зазначене зростання відбулось не через заниження планового показника. В іншому випадку такий показник не береться до уваги при розрахунках.

Детальніше...

Брусенцова Яна відповідь у темі 'Як працюють електронні петиції?' у форумі. 19/04/2019

На жаль, ні. Цей сервіс має бути запроваджений самою радою. Рада має встановити кільскість голосів, яку необхідно зібрати, щоб петиція була розглянута. А тут все залежить від ососбливостей самої ї громади. Якщо ж такого сервісу немає, то перед ОМС необхідно ставити питання про його запровадження (через особисті зустрічі з головою, депутатми тощо)

Детальніше...

Олександр завантажив новий аватар 19/04/2019

Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає можливість кожному отримати інформацію, яка є або має бути в розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування. Хоча закон не встановлює окремого порядку доступу до публічної інформації для журналістів, саме журналісти використовують доступ до публічної інформації як інструмент щоденного вжитку. Вимоги формування запиту, а також підстави відмови у надання інформації чітко виписані саме цим законодавчим актом. Щоб надати більш конкретну відповідь на ваше заритання, необхідно розуміти суть (предмет) тієї інформації, яку хоче отримати журналіст. Адже інформація може бути і з обмеженим доступом.

Детальніше...

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації