Авторизація

Новини

Про Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку

Ресурсний центр сталого місцевого розвитку (далі Ресурсний центр) було засновано у 2012 році при Українській асоціації районних та обласних рад (УАРОР) за підтримки Проекту ЄС / ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” (МРГ) для документування, систематизації та поширення знань про методологію та кращі практики реалізації проектів із залученням до співпраці громад,  місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, та зробити його доступним для потенційних і активних партнерів та користувачів. 

 Ресурсний Центр утворено для того, щоб слугувати універсальним інформаційно-методичним інструментом для потреб жителів територіальних громад, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, що забезпечує можливість для документування, систематизації та поширення знань про методологію та кращі практики місцевого самоврядування. Основним завданням ресурсного Центру зі сталого місцевого розвитку є покращення якості врядування через запровадження сталої системи управління знаннями, що передбачає активну роль користувачів та обмін знаннями, як віртуально так і персонально.

Веб-портал Центру розроблений з урахуванням кращих світових практик діяльності Knowledge management Hub, тобто Центрів управління знаннями, як професійна соціальна мережа. Центр надає можливість його користувачам знайти інформацію на тему розвитку громад, виконання проектів, ефективного управління, сталого розвитку тощо та поділитися набутим досвідом і наявною інформацією. Портал спрямований на розвиток демократії участі через Форум, який надає можливість ініціювати теми з обговорення або приєднатися до вже діючих тем.

З ініціативи Центру постійно проводились: експертні обговорення, засідання круглих столів та ряд інших заходів з актуальних питань місцевого самоврядування та місцевого і регіональнго розвитку, за результатами яких були підготовлені пропозиції до проектів нормативних актів. Крім цього, експертами Ресурсного центру щоденно здійснюється моніторинг і аналіз законодавчого процесу та практики застосування чинного законодавства, за результатами якого також готуються пропозиції до проектів нормативних актів або внесенні змін до чинних актів.

Детальніше з роботою центру можна ознайомитись за адресою: http://rozvytok.in.ua.

Перелік основних проектів нормативно-правових актів та чинних актів законодавства, інших проектів документів які опрацьовувались Ресурсним центром Асоціації:

 1. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», за результатами розгляду був сформований висновок про погодження із застереженнями, та додані пропозиції до проекту.
 2. Проект Меморандуму про співпрацю між Мінрегіоном, Мінекономрозвитку, Українською асоціацією районних та обласних рад, державними установами «Офіс з просування експорту України та «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» щодо створення в регіонах на базі агенцій регіонального розвитку «єдиного вікна» сприяння місцевому економічному розвитку та підтримки бізнесу, який було підготовлений Мінрегіоном з урахуванням пропозицій Ресурсного центру. За результатами розгляду проекту меморандуму, було сформований висновок про можливість його підписання Асоціацією.
 3. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», за результатами розгляду був сформований висновок про погодження проекту.
 4. Підготовлені пропозиції Міністерству закордонних справ України на його лист щодо діяльності українсько-білоруської Робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва.
 5. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році», за результатами розгляду був сформований висновок про погодження проекту.
 6. Звернення Нікольської районної ради Донецької області щодо застосування положень Закону України «Про освіту», за результатами розгляду направлено відповідне звернення до Міністерства освіти і науки України.
 7. Звернення Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, прийнятті на засідання її Правління 15.02.2019, щодо питань житлово-комунальних послуг та реформування місцевого самоврядування, за результатами розгляду були направлені відповідні звернення до Мінрегіону, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Мінсоцполітики.
 8. Підготовлені пропозиції відповідно до звернення Міністерства культури України щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у забезпеченні населення культурними послугами.
 9. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877», за результатами розгляду сформований висновок, відповідно до якого проект погоджено із застереженнями, додані пропозиції.
 10. Підготовлені пропозиції щодо забезпечення пропорційного представництва територіальних громад в районних та обласних радах, удосконалення виборів старост та унормування проведення місцевого референдуму, підготовлені за результатами розгляду листа Мінюсту, на виконання доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В.В. за результатами Форуму місцевого самоврядування, який відбувся 5 грудня 2018 року.
 11. Проект Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, за результатами розгляду листа Мінрегіону підготовлені пропозиції до запропонованої структури Стратегії та з урахуванням концептуального бачення Ресурсного центру щодо положень цього проекту.

За результатами моніторингу та аналізу чинного законодавства та проектів законодавчих ініціатив, як з власної ініціативи так і на запит суб’єкта владних повноважень, прийняття участі у відповідних заходах, підготовлено наступна інформаційно-аналітична інформація, яка була розміщення на Веб-порталі Ресурсного центру для підвищення обізнаності та долучення до обговорень цільової аудиторії Ресурсного центру Асоціації.

 1. Нові форми транскордонного співробітництва - нові можливості для розвитку

Підсумки моніторингу нового законодавства у сфері транскордонного співробітництва

2.     Першочергові законопроекти для впровадження нового етапу реформи децентралізації

Підсумки моніторингу та аналізу законодавчих ініціатив з урахуванням нового етапу реформи місцевого самоврядування

3.     Впровадження підходу Європейського союзу до регіонального розвитку щодо смарт-спеціалізації

Підсумки моніторинг чинного законодавства в частині розробки стратегій регіонального розвитку

4.     Обласні ради - ключові суб’єкти стратегічного планування

Підсумки он-лайн наради

5.     Пропонується удосконалити процедуру оскарження рішень органів місцевого самоврядування щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

За підсумками опрацювання проекту Закону

6.     На порядку денному Верховної Ради України – інфраструктурна субвенція для ОТГ

Підсумки засідання Комітету ВРУ

7.     Забезпечення зміцнення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку триває

Підсумки узгоджувальної наради

8.     Консультація з громадськістю при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування шлях до ефективного органу місцевого самоврядування

Підсумки фахової майстерні у Дніпропетровську

9.     З’явився сайт, який допомагає створити молодіжну раду у малій громаді

Моніторинг інформаційних матеріалів щодо проектів нормативно-правих актів, які опрацьовувалися Ресурсним центром

10.  Узгодження розбіжностей щодо удосконалення соціального діалогу

Підсумки узгоджувальної наради в Мінсоцполітики.

11.  Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб - запорука посилення місцевої демократії

Підсумки круглого столу організованого Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи

12.  Удосконалення порядку здійснення моніторингу повітря: пропозиції Ресурсного центру

Підсумки опрацювання проекту нормативно-правового акту, розробником якого є Мінприроди

13.  Публічні закупівлі в місцевому самоврядуванні: законодавчі пропозиції

Підсумки опрацювання проекту Закону з проекту порядку денного засідання Комітету ВРУ

14.  Підсумки засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України

15.  Повноваження у сфері забезпечення населення культурними послугами потребують розподілу за рівнями місцевого самоврядування

Аналітична записка на запит Міністерства культури України

16.  Опрацьовано проект постанови Уряду щодо субвенції на забезпечення житлом дітей сиріт

17.  Окремі інструменти системи демократії участі потребують правового удосконалення та унормування

Аналітична записка щодо виконання окремого пункту резолюції Форуму місцевого самоврядування, що відбувся 5 грудня 2018 року на запит Мінюсту.

18.  Розмежування повноважень: належне моделювання спроможного районного рівня місцевого самоврядування

Підсумки круглого столу «Моделювання спроможного районного рівня: набутий досвід та перспективи», який відбувся 22 березня 2019 року .

19.  Стратегічне планування регіонального розвитку на період 2021 – 2027: одне із шляхів до європейської інтеграції України

За підсумками сформованих пропозицій до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027.

Крім цього, здійснювався моніторинг і аналіз інформаційно-аналітичних матеріалів відповідно до потреб цільової аудиторії Ресурсного центру Асоціації та подальше розміщення її на Веб-порталі Ресурсного центру за потреби з коментарями експертів Ресурсного центру.

З метою підвищення обізнаності користувачів Ресурсного центру та представників органів місцевого самоврядування за 1 квартал 2019 року здійснено 8 розсилок на їх електронні адреси щодо новин у сфері децентралізації та регіонального розвитку.

Обговорення на Форумі Ресурсного центру

За підсумками засідання круглого столу «Моделювання спроможного районного рівня: набутий досвід та перспективи», який відбувся 22 березня 2019 року  на Форумі Ресурсного центру започатковане нове обговорення: Розмежування повноважень органів влади відповідно до нової територіальної основи.

Розвиток гірських територій Українських Карпат

На Ресурсному центрі продовжується діяльність з підтримки постійної рубрика, яка накопичує інформацію про інструменти забезпечення сталого розвитку гірських територій Українських Карпат та напрацювань робочої групи з аналізу проблемних питань  гірських територій, яка утворена рішенням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Зокрема шляхом моніторингу і аналізу матеріалів щодо цієї теми і додавання її до цієї рубрики.

Добре врядування для розбудови потенціалу громади

За звітний період Ресурсний центр забезпечив залучення УАРОР до реалізації проекту  «Добре врядування для розбудови потенціалу громади»,  в рамках проекту Програми ООН із відновлення та розбудови миру «Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході Україні» за підтримки Уряду Королівства Данії, Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (Sida). Здійснено налаштування та підготовку Веб-порталу до реалізації цього проекту. А також напрацьовані матеріали до проведення перших заходів цього проекту у квітні 2019 року, а саме:

 1. Тренінгу з питань проектного підходу і командної гри – запорука зміцнення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в рамках компоненту проекту Інституційна спроможність ОМС, який відбудеться 4 квітня 2019 у м. Краматорськ.
 2. Тренінгу «УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ» в рамках компоненту проекту Бюджетна спроможність ОМС, який відбудеться 11 квітня 2019 року у м. Краматорськ.

Підготовлені аналітичні записки в рамках компоненту цього проекту інституційна спроможність:

 1. Завдання та можливості заходів передбачених новим етапом реформи місцевого самоврядування для забезпечення інституційної спроможності ОМС.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації