Авторизація

Новини

image 1

Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку УАРОР опрацювавши звернення Міністерства культури України до Асоціації щодо надання пропозицій про розподіл та виконання повноважень у забезпечення населення культурними послугами запропонував наступне.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р , одним із шляхів розв’язання проблем у сфері місцевого урядування визначила наступне:

  • розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності;
  • розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади.

У напрямі реалізації Концепції щодо досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади передбачається забезпечити доступність та належну якість публічних послуг шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації.

Концепція визначає основі повноваження місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

            Концепція передбачає такий основний принцип розмежування повноважень, а саме, повноваження передаються державою органам місцевого самоврядування, що діють на тому рівні адміністративно-територіального устрою, на якому можливо і доцільно їх здійснювати з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для реалізації повноважень на такому рівні.

При цьому, Концепція передбачає утворення на кожному адміністративно-територіальному рівні представницьких органів місцевого самоврядування з власними виконавчими органами.

Планом заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки, передбачається здійснити низку заходів, у тому числі розробка проектів змін до Законів України та постанов Уряду щодо здійснення передачі (децентралізації) повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування та їх розмежування за принципом субсидіарності.

Сьогоднішній стан формування об’єднаних територіальних громад, закріплення за ними значної кількості повноважень, що здійснювалися на районному рівні, вимагає формування спроможного районного рівня місцевого самоврядування та виходячи із положень Концепції та плану заходів нового етапу реформування місцевого самоврядування необхідним є напрацювання розмежування повноважень між різними рівнями органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади на принципах субсидіарності та децентралізації.

Відповідно до проекту Закону України «Про засади адміністративно-територіальний устрою» (реєстр. № 8051 від 22.02.2018), поданий на розгляд Кабінетом Міністрів України, передбачено, що район - це адміністративно-територіальна одиниця субрегіонального рівня, яка складається з громад, загальна чисельність населення яких становить не менше ніж 150 тис. жителів. На територіях із щільністю населення менше середньої щільності населення відповідної області район може мати меншу кількість жителів, якщо площа такого району перевищує середню площу району по області. Тобто, одним із основних критеріїв для формування нового спроможного району є кількість населення, зазначений критерій відповідає європейській статистичній номенклатурі NUTS3.

Виходячи із зазначеного запропоновано здійснювати віднесення  повноважень у сфері культури до компетенції органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня виходячи із цього критерію та принципу субсидіальності та децентралізації.

Подальшу робота по напрацювання пропозицій з порушеного питання запропоновано здійснювати відповідно до порядку передбаченого Законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».

Довідково

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про культуру»

Концепція реформування системи забезпечення населення культурними послугами, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2019 р. № 27-р

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації